Läs andras frågor

Har min mamma möjlighet att få en ny medicinsk bedömning, så kallad second opinion?

Fråga

Min mamma är 76 år och opererade lårbenet efter fall för två år sedan. Hon är för övrigt frisk och aktiv. Men hon har fortfarande lindriga besvär från höften.

Efter remiss från vårdcentral blev hon för ett par månader sen röntgad. Därefter fick hon ett kort besök på sjukhusets ortopedmottagning där hon inte kände sig väl bemött. Hon fick besked om att det inte skulle göras något åt hennes besvär. Det känns inte som det här tagits på allvar. Kan hon få en second opinion?

Svar

Nej, din mamma kan inte få en ny medicinsk bedömning, så kallad second opinion. En ny medicinsk bedömning har man möjlighet att få om man har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada.

Med tanke på att din mamma inte känner sig väl bemött är det ändå viktigt att hon kontaktar ortopedmottagningen på nytt. Då kan hon få förklarat varför det inte ska göras något åt hennes besvär. Ett annat alternativ är att kontakta den läkare som skrev remiss till röntgen och ortopedmottagning för att diskutera vilka andra alternativ till behandling eller utredning som kan vara aktuella.

Du och din mamma kan också få mer hjälp och information av till exempel patientnämnden eller patientombudsmannen i det landsting där din mamma bor.

Lisa Nordqvist, distriktssköterska

Till toppen av sidan