Läs andras frågor

Vad visar sänkan?

Fråga

Jag undrar vad sänkaprovet visar?

Svar

Sänkningsreaktionen kallas även sänkan eller SR. Det är ett blodprov som kan tas för att se hur mycket inflammation som finns i kroppen.

Vid infektioner kan sänkan vara förhöjd beroende på hur allvarlig infektionen är. En vanlig virusförkylning kan till exempel ge en ganska liten höjning, medan en lunginflammation ofta ger en betydligt högre sänka. Vid andra inflammationer som till exempel reumatiska ledinflammationer är sänkan ofta kraftigt förhöjd.

Det kan även finnas andra orsaker till att din sänka är hög. Här är några exempel:

  • du har en njursjukdom
  • du har ett högt kolesterolvärde
  • du har blodbrist
  • du har en tumörsjukdom
  • du är gravid
  • du använder p-piller
  • du har blivit opererad.

De röda blodkropparna klumpar ihop sig

Det som avgör hur hög sänkan blir är hur mycket de röda blodkropparna klumpar ihop sig i provtagningsröret. Klumpar de ihop sig mycket sjunker de röda blodkropparna snabbare och sänkan blir högre. Det som bestämmer hur mycket blodkropparna klumpar ihop sig är framför allt sammansättningen av olika proteiner i blodplasman. Den kan variera på grund av olika sjukdomstillstånd, graviditet, p-piller med mera.

Resultatet blir klart efter en timme

När de röda blodkropparna i blodet sjunker mot botten blir den ljusa vätskan i blodet kvar upptill i provröret. Efter en timme mäts hur många millimeter ljus blodvätska som finns kvar. Detta blir värdet på sänkan. Den kan variera från någon millimeter till över 100 millimeter.

Vanligt att ta CRP i stället för sänkan 

Ett vanligare prov än sänkan är CRP. CRP är ibland högt av samma orsaker som sänkan, men inte på grund av högt kolesterol, graviditet eller p-piller. CRP kallas ibland för snabbsänka eftersom provsvaret blir klart inom några minuter.

Till toppen av sidan