Läs andras frågor

Vad är det för skillnad på naturläkemedel och vanliga läkemedel?

Fråga

Jag undrar lite om medicinalväxter och deras användning.

Vilka regler avgör om ett naturläkemedel ska räknas som läkemedel och säljas på apotek? Kan man säga att medicin som säljs på apotek ger mindre bieffekter än de som säljs i hälsokostaffärer?

Innehåller många av de läkemedel som säljs på apotek växtextrakt från olika medicinalväxter?

Svar

För att ett medel ska godkännas som läkemedel ska det ha genomgått ett stort antal vetenskapliga undersökningar. Det handlar om effekt och säkerhet, i första hand risken för biverkningar. Medlet ska ha bevisad bättre effekt än ett neutralt, icke aktivt medel, så kallad placebo, och ska inte ha skadliga effekter på folkhälsan.

När det handlar om läkemedel för behandling av annars obotliga sjukdomar som vissa cancerformer eller aids, tolereras mer biverkningar än om det gäller ett medel mot en beskedligare åkomma.

Naturläkemedel godkänns av Läkemedelsverket

Men här är kraven betydligt lägre än för läkemedel. Det handlar också inom detta område om effekter, men här kan det räcka med att det finns en lång tradition och erfarenhet av medlets effekter.

Det krävs också bland annat att tillverkningen sker under kontrollerade omständigheter med god hygien och att det går att garantera att det aktiva medlet finns i samma mängd i varje tablett.

Kosttillskott

Kosttillskott är vitaminer, mineraler och andra näringsämnen i koncentrerad form. Det är Livsmedelsverket som kontrollerar att produkterna bara innehåller tillåtna ämnen och i rätt mängd.

Naturläkemedel och kosttillskott som har vetenskapligt bevisade effekter

Ibland visar det sig satt ett kosttillskott eller ett naturläkemedel har vetenskapligt bevisade effekter. Då ställs det högre krav på tester om biverkningar och medlets effekter på kort och lång sikt, eftersom det kan komma att användas i vanlig sjukvård. 

Varken naturläkemedel eller läkemedel saknar biverkningar

Det har länge funnits ett missförstånd om att naturläkemedel eller kosttillskott är biverkningsfria. Det är absolut inte så och det kommer ständigt in rapporter till Läkemedelsverket där det rapporteras om både biverkningar och så kallade interaktioner. Interaktioner innebär att naturläkemedel samtidig påverkar övrig läkemedelsbehandling. Därför är det alltid viktigt att upplysa sin läkare både om vilka läkemedel man äter och vilka naturläkemedel och kosttillskott man tar.

Även många läkemedel som säljs på apotek innehåller växtextrakt

Välkända läkemedel som kommer från växter är morfin, digitalis och vissa antibiotika. Men ofta tillverkas de numera industriellt. Mängden aktivt medel blir då exakt lika i varje tablett och behandlingen blir säkrare.

Många tror att läkemedel från växtriket skulle vara bättre, mindre giftiga och mer naturliga. Men både morfin och digitalis är ju tydliga exempel på medel från växter som absolut inte är giftfria. Det finns många fler sådana exempel.

Viktig att ta rätt dos under lagom lång tid

Alla slags läkemedel är mer eller mindre främmande substanser och många är i någon mening ett slags gift. Men genom att dosera rätt, blanda rätt och att använda dem i lagom långa behandlingar går det att minska skadeeffekterna och få ut bästa möjliga effekt.

Läs mer om regler för läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott på Läkemedelsverkets sajt här.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan