Läs andras frågor

Vad är cryptosporidium?

Fråga

Jag har några frågor om cryptosporidium som jag skulle vilja få svar på:

  • Vilka symtom får den som smittas av parasiten?
  • Hur lång tid tar det från det att jag smittats, tills jag blir sjuk?
  • Vilken behandling behövs? 

Svar

Cryptosporidium är en parasit som sprids via vatten eller mat. Den kan också spridas från djur till människa.

En infektion med cryptosporidium brukar framför allt ge vattniga diarréer, ofta tillsammans med något eller några av följande symtom:

  • illamående
  • magsmärtor
  • kräkningar, framför allt hos barn
  • feber och huvudvärk.

Det förekommer också att den som är smittad inte får några symtom alls.

Om du blir smittad

Det tar ungefär en vecka från det att du blir smittad tills du blir sjuk.

Behandling

En infektion med cryptosporidium läker oftast utan behandling efter ett par veckor. Du kan behöva vätskeersättning om du förlorar mycket vätska.

Faller under smittskyddslagen

Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en så kallad anmälningspliktig sjukdom. Det betyder att den läkare som upptäcker cryptosporidium hos en patient ska anmäla det både till regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan