LÄS ANDRAS FRÅGOR

Hur görs en nervhastighetsmätning?

Fråga

Vad är en nervhastighetsmätning och vad går den ut på? Hur görs den? Får jag svar direkt?

Jag har haft känselförlust i halva handen och undre delen av armen, men har nu blivit förlamad i hela armen. Därför har läkaren beslutat att göra denna test.

Svar

Nervhastighetsmätning kallas också för elektroneurografi, förkortas ENeG. Denna undersökning används för att mäta ledningshastigheten i nervgrenar på olika ställen i kroppen.

Nervimpulsen

En nervimpuls fortplantas normalt med en viss hastighet i nerven. Om nerven blir skadad blir hastigheten lägre, eller om nerven är helt av blir det ingen impuls alls.

Lite förenklat går det att säga att det finns två sorters nerver. Dels har vi nerver som skickar impulser till musklerna och därmed styr muskelverksamheten i kroppen. Dels har vi nerver som sköter om känselfunktionerna. Båda typerna av nerver har kontakt med ryggmärgen och hjärnan.

Om en nervfunktion upphör att fungera kan orsaken sitta i hjärnan, i ryggmärgen eller någonstans i nervgrenen. För att ta dig som exempel: du beskriver känselförlust i handen och på senare tid hela armen. Jag är osäker på om du med förlamning menar känselförlust eller nedsatt kraft i armen. Det kan för dig vara värdefullt att ta reda på om symtomen beror på en skada som sitter i ryggmärgen i nacken, eller om det är nervgrenar i armen som någonstans har blivit skadade. ENeG kan användas för att påvisa skador i nervgrenarna ute i kroppen.

Så går undersökningen till

Undersökningen går till så att det fästs en eller flera plattor på kroppen. Plattorna är kopplade till en apparat som kan skicka svaga elektriska stötar. Apparaten kan också registrera och mäta den nervimpuls som orsakas av den elektriska stöten. Undersökningen tar någonstans mellan en halv till en och en halv timma. Jag är inte säker på att du får svar direkt i anslutning till undersökningen. Svaret brukar gå till den behandlande läkaren, som sedan kontaktar dig.

Thomas Fritz, Läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan