Läs andras frågor

Vad innebär det att mitt foster har ett vidgat njurbäcken?

Genomskärning av njurarna, urinledare, urinblåsa och urinrör. Genomskärning av en njure och njurbäcken. Illustration.

Fråga

Jag har precis gjort ett ultraljud, och då fick jag veta att fostret har ett vidgat njurbäcken. Vad betyder det? 

Svar

I samband med ultraljudsundersökning upptäcks ibland, i ungefär tre till fem procent, att fostret har ett vidgat njurbäcken. Ibland på den ena sidan eller på båda sidorna.

Njurbäckenet är en tratt i njuren som samlar in urinen så att den kan rinna genom urinledaren ner i urinblåsan. Om tratten blir överfylld med urin blir bäckenet vidgat. Det kan bero på att urinen har svårt att passera genom den smala urinledaren, eller att urinen backar bakåt från urinblåsan upp i urinledaren och njurbäckenet när fostret kissar. 

I stora undersökningar framkommer det att ungefär hälften av de vidgningar som setts under graviditeten har gått tillbaka efter förlossningen. Men om vidgningen finns kvar eller ökar behöver läkaren följa utvecklingen av barnets urinvägar med nya undersökningar. Ibland behövs en operation.

Har läkaren hittat en vidgning brukar hen följa upp det med ultraljud under graviditeten. Hur ofta det sker kan variera. Finns det en vidgning kvar vid den sista ultraljudundersökningen görs oftast en ny undersökning någon dag efter att barnet är fött. Men då är det inte på MVC utan en röntgenläkare eller barnläkare med särskild kompetens som gör det på BB.

Jag tycker du ska tala med den person som gjorde undersökningen och fråga hur planeringen ser ut för din fortsatta graviditet. 

Carl Lindgren, barnläkare

Till toppen av sidan