Läs andras frågor

Vad innebär det att ett foster har vidgat njurbäcken?

Njurbäckenet förbinder njuren med urinledarna som leder till urinblåsan.
Njurbäckenet kan bli förstorat om det blir överfyllt med urin.

Fråga

Jag är gravid och har precis gjort ett ultraljud. Då fick jag veta att fostret har ett vidgat njurbäcken. Vad betyder det?

Svar

I samband med en ultraljudsundersökning kan barnmorskan eller läkaren ibland upptäcka att fostret har ett vidgat njurbäcken. Det betyder att njurbäckenet är förstorat. Det kan vara ena njuren eller båda njurarna som är förstorade.

Njurbäckenet kan vidgas om urinen inte rinner som den ska

Urinen skapas i njuren och rinner genom njurbäckenet och vidare genom urinledaren ner i urinblåsan. Njurbäckenet blir förstorat om det blir överfyllt med urin.

Njurbäckenet kan fyllas av urin av olika anledningar. Det kan till exempel vara att urinen inte kan rinna genom den smala urinledaren som den ska. Det kan också bero på att urinen rinner bakåt från urinblåsan, upp i urinledaren igen, och tillbaka till njurbäckenet.

Av hundra foster har mellan tre och fem foster ett förstorat njurbäcken.

Du blir undersökt flera gånger

Du blir oftast undersökt med ultraljud flera gånger under graviditeten om fostret har ett förstorat njurbäcken. På så sätt kan läkaren se om njurbäckenet fortsätter att vara förstorat eller om det minskar till vanlig storlek.

Läkaren kontrollerar om vidgningen finns kvar vid din sista ultraljudsundersökning före förlossningen. Ibland visar undersökningen att njurbäckenet fortfarande är förstorat. Då planerar läkaren in en ny undersökning efter att barnet är fött.

Barnet kan bli undersökt på BB

En till två dagar efter förlossningen blir barnet undersökt på BB om njurbäckenet fortfarande var förstorat vid sista ultraljudet. Läkaren kan då se om njurbäckenet har minskat till vanlig storlek eller om det fortfarande är förstorat.

Barnet blir undersökt av en barnläkare eller en röntgenläkare med särskild kompetens om njurbäckenet fortfarande är förstorat eller har förstorats ännu mer.

Läkaren följer utvecklingen av barnets urinvägar med nya undersökningar. Ibland behövs en operation.

Prata med din barnmorska

Prata med din barnmorska eller med läkaren som gör ultraljudsundersökningen och be dem berätta hur planeringen ser ut för din graviditet.

Till toppen av sidan