Läs andras frågor

Vad är epiglottit för sjukdom?

Fråga

Vad är epiglottit? Finns det vaccin mot sjukdomen?

Svar

Epiglottit är det medicinska namnet för en inflammation i struplocket.

Struplocket sitter i svalget ovanför luftstrupen. Det fälls automatiskt ned när du sväljer för att mat inte ska komma ned i luftstrupen. En inflammation i struplocket innebär att det blir svårt att svälja och andas. Det gör också mycket ont i halsen.

Struplocksinflammation är en allvarlig sjukdom som snabbt behöver behandlas på sjukhus.

Vaccin ingår i vaccinationsprogrammet

Epiglottit orsakas ofta av en bakterie som heter hemophilus influenzae typ b, Hib. Vaccin mot Hib ingår sedan 1992 i vaccinationsprogrammet för barn. Sjukdomen är därför mycket ovanlig hos barn i Sverige idag.

Barn eller vuxna som inte är vaccinerade mot Hib kan fortfarande få struplocksinflammation. Hos vuxna är det däremot vanligast att sjukdomen orsakas av bakterierna pneumokocker. Även bakterierna streptokocker och stafylokocker kan orsaka en inflammation i struplocket.

Vaccination mot pneumokocker ingår också i vaccinationsprogrammet för barn. Även äldre barn och vuxna som tillhör vissa riskgrupper kan erbjudas vaccin mot pneumokocker.

Till toppen av sidan