Säänöt ja oikeuet

Sie joka puhut yhtä minuriteettikieltä

Du som talar ett minoritetsspråk - tornedalsfinska

Sulla, joka kuulut yhtheen kansalisheen minuriteethiin, oon vississä taphauksissa oikeus käyttää sinun kieltä kontaktissa hoijon kansa. Katto tästä mikä jällaa eri tilantheissa.

Läs texten på svenska här.

Joissaki vississä aluheissa maassa jällaavat erityiset säänöt. Ette saaja informasuunia sinun rekiuunista, katto ette sie olet valikoinu oikean rekiuunin rekiuunivalikoimassa päälimäisenä sivula.

To the top of the page