Vävnadsprov och cellprov

Knäpunktion

En knäpunktion innebär att en läkare för in en nål i knäleden för att undersöka eller behandla besvär i ett knä.

I knät finns ledvätska som fungerar som smörjmedel för leden. Ledvätskan kan undersökas om du till exempel har ett svullet knä eller om du har varit med om en olycka. Då kan läkaren se om det finns tecken på en allvarligare skada eller en infektion i knäleden. Vid en knäpunktion är det vanligt att läkaren suger ut ledvätska ur knät med hjälp av en spruta.

Du kan också få läkemedel insprutat direkt in i knät. Det vanligaste är då att få kortison mot inflammation i leden, till exempel vid ledgångsreumatism.

Läs mer om infektion och inflammation.

Till toppen av sidan