Påverkan av strejk i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

På grund av strejk är det just nu begränsad tillgänglighet på flera vårdcentraler, kliniker och mottagningar. Det betyder exempelvis längre väntetider, att planerad vård begränsas och att det är svårare att komma fram på telefon och via e-tjänsterna på 1177.se. Läs mer på regionostergotland.se/ro/om-region-ostergotland/vardkonflikten.

Provtagning och mätningar

Vävnadsprov och cellprov

Här kan du läsa om hur olika vävnadsprov och cellprov går till och hur du kan må efteråt.

Innehåll - Vävnadsprov och cellprov

Visa innehåll som:
 • Benmärgsprov

  Benmärgen finns inuti vissa delar av skelettet och i benmärgen bildas blodkropparna. Ett benmärgsprov kan visa om du har sjukdom i själva benmärgen eller sjukdom som påverkar benmärgsfunktionen.

 • Cellprov och vävnadsprov från bröstet

  Vid provet tas ett litet prov från bröstet med hjälp av en nål. Provet undersöks sedan i mikroskop.

 • Knäpunktion

  En knäpunktion innebär att en läkare för in en nål i knäleden för att undersöka eller behandla besvär i ett knä.

 • Leverbiopsi

  Leverbiopsi är en undersökning där läkaren tar en mycket liten bit av levern som sedan undersöks i mikroskop. Undersökningen gör inte ont eftersom du får bedövning.

 • Ryggvätskeprov - lumbalpunktion

  Ett ryggvätskeprov kan du få lämna om läkaren vill ta reda på om du har en sjukdom i nervsystemet.

 • Vävnadsprov av prostata – prostatabiopsi

  Vävnadsprov från prostatan innebär att en läkare tar mycket små bitar av prostatan med en nål. Ett vävnadsprov kan visa om en förändring eller ett förhöjt PSA-värde beror på cancer. De flesta mår som vanligt efter provtagningen.

 • Vävnadsprov från huden – hudbiopsi

  En hudbiopsi är ett prov som tas från huden för att ta reda på orsaken till en hudförändring. Du får bedövning innan provet tas.

 • Vävnadsprov från njuren - njurbiopsi

  Vävnadsprov från njuren innebär att en läkare tar en mycket liten bit av njuren med en nål. Provet undersöks sedan i mikroskop. Du får bedövning innan provet tas.

mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan