Taltjänst

Taltjänst ger stöd och till dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Taltjänst är kostnadsfri och alla tolkar har tystnadsplikt. Det behövs ingen remiss.