LAGAR OCH BESTÄMMELSER

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få.

När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.

Så fungerar vårdgarantin

Detta gäller enligt den nationella vårdgarantin:

 • Kontakt med primärvården samma dag
  Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med till exempel en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.
 • Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i primärvården
  Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.
 • Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  Du ska få en tid för ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar, om du har fått en remiss för det. Samma tidsgräns gäller om du själv har sökt vård på en öppen specialistvårdsmottagning. Ibland kan specialistmottagningen välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning.
 • Behandling påbörjad inom 90 dagar
  Efter det att läkaren tillsammans med dig har beslutat om en viss behandling, till exempel en operation, ska du få en tid för det inom 90 dagar.

Du kan bli hänvisad till en annan mottagning

Du ska erbjudas vård på en annan mottagning om den första mottagningen inte kan ge dig den vård som du behöver inom vårdgarantins tidsgränser. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan. Du kan inte själv välja vilken mottagning du ska hänvisas till, om du vill använda dig av vårdgarantin.

Du behöver en remiss om du hänvisas till en annan mottagning för att få specialistvård. Remissen får du från den första mottagningen.

Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta din region för att få veta vad som gäller för dig.  

Du behöver inte tacka ja till erbjudandet om vård på en annan mottagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta längre på vård. Kontakta mottagningen där du väntar på vård, om du ångar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.

Du ska få information om vårdgarantin

Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör.

I vissa regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta.

Östergötland

Vårdgaranti i Östergötland

Om du får besked att du måste vänta mer än 90 dagar på besök i den specialiserade vården eller mer än 90 dagar på behandling ska du kontakta mottagningen som har lämnat beskedet.

Kontaktuppgifter till mottagningar

Det är Region Östergötland som bestämmer vilken mottagning i landet som ska användas för vård enligt vårdgarantin.

Du kan få mer hjälp

Du kan också kontakta Region Östergötlands fristående vårdlots om du har frågor om vårdgarantin eller vill ha hjälp. Vårdlotsen fungerar som ett väntetidskansli och håller kontakt med mottagningarna. Vårdlotsen vet även vilka avtal som finns med andra regioner och var i landet som det kan finnas möjlighet till vård lite snabbare.

Så här når du vårdlotsen:

Vårdlotsen har öppet helgfria måndagar till och med fredagar klockan 10.00-12.00 och 13.00-16.00. Andra öppettider kan förekomma, till exempel i samband med jul, nyår och under sommaren. 

Stängt under jullovet

Vårdlotsen har stängt under julen 23 december 2019 till och med 6 januari 2020. Då kan du istället ringa Region Östergötlands växel telefonnummer 010-1030000 eller kontakta vårdlotsen på den enskilda kliniken.

Person pratar med vårdpersonal på en vårdmottagning. Fotografi.

Vårdgarantin gäller bara i din region

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du som väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov av vård. Den person som har störst behov har företräde till vård, oavsett var personen är folkbokförd.

Några regioner har särskilda överenskommelser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner än där du bor. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte för exempelvis följande situationer:

 • Vårdgarantin gäller inte för återbesök.
 • Vårdgarantin gäller inte om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
 • Vårdgarantin gäller inte för medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar.
 • Vårdgarantin gäller inte för utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester.
 • Vårdgarantin gäller inte när du ska få ett hjälpmedel, med undantag av utprovning av hörapparater.
 • Vårdgarantin gäller inte om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider.På webbplatsen kan du se väntetiderna inom alla regioner i Sverige.

Till toppen av sidan