Blodprov

Blodprov på barn

Barn kan behöva lämna blodprov i flera situationer. Det kan ske på flera olika sätt. En del barn är rädda för stick medan andra inte är det. Det är bra att förbereda barnet inför provtagningen. Då brukar det gå smidigare och kan bli en bra upplevelse för barnet.

Ett blodprov kan lämnas på flera olika sätt och från olika delar av kroppen. Det kan till exempel gå till så här:

  • Provet kan lämnas genom ett stick i fingret.
  • Provet kan lämnas genom ett stick i ett blodkärl som kallas för ven.
  • Provet kan lämnas genom ett stick i ett blodkärl som kallas för artär.

Ett blodprov kan ibland behöva lämnas snabbt. Andra gånger kan blodprovet vara planerat. Barn kan till exempel få lämna blodprov vid de här tillfällena:

  • Barnet kan få lämna prov inför olika behandlingar.
  • Barnet kan få lämna prov för att utreda sjukdomar.
  • Barnet kan få lämna prov för att följa upp hur en behandling fungerar.
  • Barnet kan få lämna prov om läkaren tror att hen har en infektion.

Här kan du läsa mer om blodprov på vuxna.

Till toppen av sidan