FLER BEHANDLINGAR

Elkonvertering

Elkonvertering innebär att du får behandling med en elektrisk stöt för att ändra hjärtats rytm. Behandlingen används oftast för att behandla rytmrubbningar i hjärtats förmak, framför allt så kallat förmaksflimmer.

Det finns två typer av förmaksflimmer: attackvis förmaksflimmer och kroniskt förmaksflimmer.

Förberedelser

Före en elkonvertering måste du ta läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga, så kallat blodförtunnande läkemedel. Läkemedlet minskar risken för blodpropp och måste tas under minst tre till fyra veckor före behandlingen. Om du har akuta besvär eller haft avvikande hjärtrytm under mycket kort tid, kan elkonvertering göras utan att du får läkemedelsbehandling.

Du ska berätta för läkaren vilka andra läkemedel du använder eftersom de kan påverka hjärtats aktivitet. Eftersom du ska sövas får du inte äta eller dricka något, vanligen från midnatt kvällen före behandlingen. Undantaget är om du på morgonen före behandlingen behöver ta dina läkemedel med ett halvt glas vatten.

Hur går behandlingen till?

Du blir sövd antingen genom att få narkosmedel direkt i blodet eller genom att andas in medlen. Det är vanligt att man kombinerar båda sätten.

Medan du är sövd får du strömstötar via två elektrodplattor som antingen läggs eller klistras fast på bröstkorgen. Hjärtat övervakas med hjälp av EKG och läkaren kan på en gång se om strömstötarna har gjort att hjärtrytmen blivit som den ska vara. Behandlingen tar cirka fem till tio minuter.

Hur mår jag efteråt?

Du vaknar snabbt efter narkosen och brukar få något att äta och dricka. Du får sedan stanna kvar i några timmar för att göra en EKG-kontroll. Vanligtvis kan du återvända hem samma dag. Du ska undvika att köra bil under resten av dagen eftersom du kan bli trött av narkosmedlen.

Det är mycket ovanligt med komplikationer i samband med elkonvertering. Ibland kan det bli lite rött eller svida på bröstkorgen efter elektrodplattorna. Under några timmar efter behandlingen kan du känna muskelvärk i kroppen, men det går över.

Du behöver ta blodförtunnande läkemedel i minst fyra till sex veckor efter en elkonvertering. Om risken för framtida blodproppar bedöms vara hög kan du behöva fortsätta ta ett sådant läkemedel även därefter.

Till toppen av sidan