Olika sätt att ta läkemedel

Läkemedel som du tar i ögonen

En del läkemedel kan du använda vid besvär i ögonen. Det kan vara bra om någon annan kan hjälpa dig att ge läkemedlen om du tycker det är svårt.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i ade bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Till toppen av sidan