Olika sätt att ta läkemedel

Läkemedel som du andas in genom munnen

Vissa läkemedel ska du andas in genom munnen. Det kallas att inhalera. Du gör det med ett hjälpmedel, en så kallad inhalator.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Till toppen av sidan