Funktionsnedsättning hos barn

Vad händer när mitt barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fyller 18 år?

När ditt barn fyller 18 är du inte längre vårdnadshavare. Ditt barn får nu själv bestämma vilket slags stöd hen vill ansöka om. Det kan vara bra att vara förberedd och påläst om vilket slags stöd ditt barn eller du kan söka.

Förälder pratar med sitt barn om praktiska saker i hemmet. Illustration.

Kanske börjar det bli aktuellt för ditt barn att flytta hemifrån, studera eller söka jobb? En del personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer att klara sig helt och hållet själva, andra kommer att behöva stöd. Här beskriver vi några av de situationer som förändras när ditt barn blir myndigt. Du kan också be en biståndshandläggare att berätta vad som händer när ditt barn blir myndigt.

Läs mer på 1177.se

Hjälpmedel

Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel och hur det går till att få dem. Du kan också läsa om olika typer av stöd som du kan få om du har en funktionsnedsättning.

Till toppen av sidan