Att må dåligt som förälder

Intervju: Att vara förälder och ha psykisk ohälsa

Många som har psykiska besvär eller psykisk sjukdom känner oro för hur det påverkar barnen. Annelie Lindberg är socionom och utvecklingsledare för Alma, en samverkansgrupp för föräldrar med psykisk ohälsa i Malmö. Hon träffar både föräldrar och barn. Här ger hon råd om hur du kan göra för att det ska vara så bra som möjligt för barnen.

Många får någon gång i livet psykisk ohälsa som gör att man inte fungerar som vanligt. Det kan till exempel bero på att man är slutkörd, har en utmattning och kanske en depression under en tid. Det kan också vara allvarligare psykisk ohälsa, i perioder eller hela tiden. En del behöver vårdas på sjukhus och vara hemifrån.

Råden om hur du kan göra det bra för barnen gäller för alla, oavsett hur allvarliga problem du har.

Till toppen av sidan