Att vara förälder

Hur fungerar det med faderskapstest?

Fråga

Går det att ta reda på vem som är pappa till barnet redan när barnet ligger i magen? 

Svar

Det går att ta reda på faderskap redan när barnet är i magen. Men oftast sker det när barnet är fött. De flesta faderskapsbestämningar beställs och bekostas av kommunerna. Kommunen har ansvar att reda ut vem som är pappa till barn som är under 18 år.

Diskutera med en barnmorska om du har funderingar kring faderskap. Barnmorskan kan hänvisa dig till rätt person på familjerätten och vid behov till kurator eller socialsekreterare.   

Privata faderskapstest kan göras i Sverige. Då får du själv betala kostnaden. Sådana tester kan göras av Rättsmedicinalverket och av andra kommersiella laboratorier.

Läs mer på Rättsmedicinalverkets hemsida.

Till toppen av sidan