Föräldraskap och relationen med barnet

Krönika: Växa - inte lyda, om barnuppfostran

Lars H Gustafsson

Barnläkaren, författaren och åttabarnspappan Lars H Gustafsson har ägnat sitt liv åt frågor som rör barn. Barn ska mötas med respekt och bli lyssnade till, anser Lars och menar att det är vuxnas ansvar att fostra barnen till fria, självständigt tänkande individer.

Detta är Lars åtta råd om barnuppfostran:

1. Tro alltid barnet om gott!

Utgå ifrån att barnet vill dig väl och gör vad det kan för att samarbeta!

2. Ge barnet en stund varje dag då du är absolut närvarande och har hur mycket tid som helst!

Finn en återkommande stund, till exempel strax innan barnet somnar, och låt den bli helig!

3. Läs, berätta och sjung!

Läs för barnet varje dag! Berätta egna sagor, historien om dig själv och om hur det var när barnet var litet! Sjung de sånger du hörde som barn – och gärna några nya!

4. Lek – och låt barnet leka!

Lek gärna tillsammans med barnet, men låt det också leka och fantisera på egen hand! Ge det en koja att gömma sig i och en ”storsten” att klättra upp på!

5. Respektera ditt barns integritet!

Erkänn barnets rätt att ha sina tankar och drömmar i fred! Kräv inte full insyn i barnets liv, minnen eller framtidsplaner! Läs aldrig barnets brev eller dagbok!

6. Ha så få fasta regler som möjligt – men gott tålamod!

Skilj mellan det du vill bestämma, det som barnet ska få bestämma och det som ni ska besluta gemensamt! Låt barnet få göra misstag och lita på att det lär av sina erfarenheter!

7. Bevaka barnets rätt till en känsla av värdighet och värde!

Använd aldrig bestraffningar som kan kränka barnet, och låt ingen annan göra det heller! Be om förlåtelse om du gör bort dig!

8. Öppna ditt hem, bry dig om barnets kompisar och engagera dig i vad som händer i förskolan och skolan!

Lär känna och respektera andra barn än ditt eget så kommer du att bli känd och respekterad tillbaka!

Läs mer om

Barnkonventionen - om barnets rättigheter

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som också är svensk lag. Den beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Grundtanken är att alla barn i världen är födda fria och att alla barn har lika värde. Konventionen gäller barn och unga fram till den dag man fyller 18 år.

Till toppen av sidan