Skador på överkropp och höfter

Att ramla när man blir äldre

När du blir äldre ökar risken för att du ska ramla och få ett benbrott eller en spricka i skelettet. Det beror på att skelettet blir skörare med åren, samtidigt som många också får sämre balans och syn. Vanligast är skador i handleden, höftleden eller axeln.

De flesta som faller gör det hemma i bostaden. Det är vanligare att kvinnor bryter ben eller skadar skelettet, eftersom benskörhet är vanligare hos kvinnor än hos män.

Många fallskador kommer under vintern när det är halt. Du kan minska risken att få en fallskada om du använder halkskydd, till exempel broddar.

Vad ökar risken för fallskador?

Sjukdomar som till exempel demens, stroke, diabetes och Parkinsons sjukdom kan ge sämre balans.

Balansen kan också försämras av olika läkemedel. Det gäller framför allt om du använder läkemedel mot oro, sömnsvårigheter, depression och vanföreställningar. En del läkemedel som sänker blodtrycket kan också försämra balansen. Tala med din läkare om du upplever att du blir yr av dina läkemedel.

Balansen försämras också om du dricker alkohol.

Så förebygger du fallskador

Här är några saker som kan minska risken för fallskador.

Träna styrka och balans

Att vara fysiskt aktiv är viktigt för att undvika fall och fallskador. Du bör träna både styrka och balans. Styrketräning ökar muskelstyrkan och dessutom minskar risken att skadas allvarligt om du ändå skulle ha oturen att falla. Balansträning har stor betydelse för att minska risken för fall.

Förbättra säkerheten inomhus

Du kan förbättra säkerheten inomhus om du tar bort sådant som du lätt kan snubbla på, till exempel lösa sladdar och mattor. Det är också bra att ordna så att du inte behöver gå upp på stolar och stegar för att nå saker.

Här kommer några saker du kan göra hemma för att öka säkerheten:

 • Lägg halkskydd under mattor.
 • Ha flera lampor tända även på natten om du behöver gå på toaletten då.
 • Installera handtag på väggen vid badkaret eller duschen.
 • Använd en halkmatta i badkaret och duschen.
 • Gå med stadiga inneskor.

Det är också bra att ha telefonen med dig om du skulle falla omkull.

Förbättra säkerheten utomhus

Det finns hjälpmedel som ger stöd vid promenader. Här är några tips på hur du kan minska risken för fallskador utomhus på vintern:

 • Löstagbara halkskydd till dina skor finns att köpa bland annat på apotek och i skoaffärer. Har du käpp kan du få halkskydd till den på din vårdcentral.
 • Sanda eller salta vid ingången till ditt hus när det är halt. Kontakta din värd om du bor i lägenhet och det är halt nära din bostad. Kontakta kommunen om det är halt på trottoarer eller vägar i ditt närområde.
 • Höftskyddsbyxor som finns att köpa i vissa sjukvårdsaffärer kan minska risken för höftledsbrott om du ramlar. Ha gärna en ryggsäck på dig med någonting mjukt i för att skydda dig om du skulle falla bakåt.

Skador du kan få när du faller

Symtomen är olika beroende på hur du har ramlat och hur högt fallet var. Här är några exempel på fallskador:

 • Du kan bryta handleden om du faller framåt och tar emot dig med handen. Ett brott på handleden gör att du får ont och svårt att röra handen samt att det blir svullet.
 • Du kan få ett höftledsbrott om du faller mot sidan. Det gör ont och benet brukar då också vara vridet utåt. Du kan inte stödja på det.
 • Du kan få ett överarmsbrott om du ramlar framåt eller åt sidan och inte tar emot dig med handen. Då får du ont och svårt att röra armen.
 • Du kan få en blödning inne i huvudet om du faller och slår i huvudet.
 • Du kan få en kotkompression om du ramlar. Då får du mycket ont i ryggen.

När och var ska jag söka vård?

När och var du ska söka vård kan bero på olika saker.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Ring genast 112 om du eller någon annan har ramlat och inte kan resa sig upp.

Behandling

En del skador i skelettet läker av sig själv. Men ibland behövs förband eller annan behandling, till exempel gips eller operation.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Benbrott i handled och underarm

Den vanligaste orsaken till att man bryter handleden eller underarmen är att man halkar eller snubblar och tar emot sig med handen. Skadan läker oftast efter några veckor med gips, men en del kan behöva opereras.

Så fungerar skelett och leder

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

Till toppen av sidan