TRYGG OCH SÄKER MILJÖ

Gör hemmet tryggare

Hur man vill bo som äldre är mycket individuellt. Många vill bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. Bostadsanpassning, hjälpmedel och hjälp med vardagliga sysslor underlättar och gör hemmet tryggare. För andra kan det vara nödvändigt att bo i särskilt boende med den omvårdnad det medför.

Genom att du tänker igenom och planerar i god tid har du större möjlighet att påverka hur du bor i framtiden. Hemmet ska vara praktiskt och lättskött och du ska kunna känna dig trygg i det.

Vill du bo kvar i din lägenhet eller i ditt hus är det till exempel klokt att i förväg fundera över vad du gör den dag du exempelvis inte längre klarar att gå i trappor.

En hel del kan du ordna själv

Ofta kan du bo kvar längre genom att ganska enkelt anpassa hemmet efter dina behov. Här är några exempel på hur du själv kan göra hemmet till en tryggare plats:

 • Lägg halkskydd under mattorna, eller ta bort dem helt. Det är lätt att snubbla och halka på lösa mattor.
 • Fäst alla lösa sladdar längs med väggarna.
 • Lägg halkskydd i trappor.
 • Ordna bra belysning och ha gärna en nattlampa tänd om du behöver gå upp på natten.
 • Lägg antihalkmatta i badkar, dusch och på badrumsgolvet.
 • Ha de saker du ofta använder nära till hands. Flytta till exempel om i köksskåpen så att du lättare når de redskap som du behöver.
 • Ha telefonen nära till hands.

Via primärvården kan du få hjälpmedel till hemmet, exempelvis högre toalettsits, klossar till sängbenen, handtag vid badkaret eller en dyna som höjer stolsitsen.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm som kopplas via din telefon kan du enkelt komma i kontakt med hemtjänsten om du till exempel ramlat. Du får en larmknapp som du alltid kan bära med dig, exempelvis i form av ett armband. Larmet går till en central som kontaktar hemtjänsten. De skickar sedan snabbt personal till din bostad.

I vissa kommuner kostar trygghetslarm inget extra om du har hemtjänst, medan andra kommuner tar ut en kostnad varje månad.

Du kan ha trygghetslarm även om du inte har hemtjänst. Du ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggaren i din kommun.

Trygghetsringning

I vissa kommuner finns så kallad trygghetsringning. Det fungerar så att du varje dag ringer till en telefonsvarare och säger ditt namn. Telefonsvararen avlyssnas dagligen vid en viss tidpunkt. Har du inte ringt då ringer någon från Trygghetsringningen upp dig. Svarar du inte kontaktar Trygghetsringningen den närstående som du uppgivit som kontaktperson.

När du behöver hjälp med vardagssysslor

Kommunens hemtjänst kan hjälpa dig med vardagssysslorna så att du kan bo kvar hemma. I en del kommuner eller stadsdelar finns fixarservice, det vill säga en kommunanställd person som kan hjälpa till med saker som behöver fixas i hemmet.

Du kan också ta hjälp av privata företag som kommer hem till dig och hjälper till med det du behöver. Så kallade hushållsnära tjänster ger skatteavdrag för hjälp med att till exempel städning, data- och IT-tjänster, snöskottning och reparationer av olika slag.

Hemtjänst

Du kan ansöka om hjälp av hemtjänsten i kommunen om du har behov av hjälp och omvårdnad i hemmet. Det kan vara hjälp med inköp, ärenden, städning, tvätt, matlagning, matleveranser och personlig omvårdnad. Du kan få regelbunden hjälp dygnet runt om du har stort behov av omvårdnad. Kommunens biståndsbedömare bedömer om du ska få hjälp av hemtjänsten.

När du väl beviljats hemtjänst kan man i många kommuner själv välja vilken utförare av hemtjänsten man vill ha hjälp av. Ofta kan du välja mellan kommunal hemtjänst eller de företag som kommunen har avtal med, men det finns kommuner som inte har hemtjänst i kommunal regi.

I en del kommuner finns hemtjänstutförare med olika inriktningar, exempelvis språk- eller hbtq-inriktning.

Varje kommun bestämmer vad avgifterna för hemtjänst ska vara. Din inkomst eller pension avgör hur mycket du betalar. Det blir aldrig dyrare än maxtaxan som är lika för alla kommuner.

Kommunens fixare

Fixarservice är en vaktmästartjänst som finns i en del kommuner och stadsdelar. Namnet på tjänsten varierar. Fixarservice ska minska risken för de äldre invånarna att ramla och skada sig vid vardagliga sysslor.

Fixarservice kan exempelvis hjälpa till att byta glödlampor, sätta upp gardiner, hämta och lämna saker på vinden samt flytta lättare möbler i hemmet. Däremot gör fixaren inte hemtjänstens uppgifter och inte heller sådant som kräver yrkeskunnig personal, som elektriker och rörmokare.

Skattereduktion för hushållsnära tjänster

Du kan även bekosta själv den hjälp du behöver och få skattereduktion för hushållsnära tjänster. Du kan få skattereduktion för bland annat städning, matlagning, klädvård och gräsklippning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden. Du kan även få skattereduktion för omsorg och tillsyn vid promenader, besök på vårdcentralen eller i samband med andra ärenden.

Du kan inte få skattereduktion för arbete som stat, kommun eller landsting lämnat stöd för, exempelvis arbete som utförs av hemtjänsten.

Du begär rutavdrag då du beställer tjänsterna hos respektive företag. Läs mer om reglerna för skatteavdrag för hushållsnära tjänster på Skatteverkets webbplats.

Dagverksamhet utanför hemmet

För den som är äldre och har svårt att komma ut på egen hand kan kommunen erbjuda dagverksamhet som stöd. I en del kommuner finns verksamheter med olika inriktningar som styr vilka aktiviteter som erbjuds. Du kan exempelvis ägna dig åt träning och rehabilitering. Andra verksamheter riktar sig till personer med demenssjukdom.

För att delta i dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut från kommunen. Ofta får du betala en avgift.

Sjukvård i hemmet

Vid behov kan du få sjukvård i hemmet. Du kan vårdas av läkare, sjuksköterska eller annan personal. Den vård du får hemma kan till exempel vara omläggning av sår, hjälp med injektioner, provtagningar och läkemedel, men även mer specialiserad vård som annars skulle göras på sjukhus.

Landstinget eller regionen ansvarar för hemsjukvården.

När ditt hem behöver anpassas

Du kan söka bidrag hos kommunen om din bostad behöver anpassas efter dina behov.

Badrum och kök är ofta utrymmen i hemmet som behöver göras om för att du ska kunna använda dem på bästa sätt. Det kan exempelvis handla om:

 • Att ta bort trösklarna.
 • Att bredda dörröppningarna.
 • Att installera dusch istället för badkar.
 • Att höja toalettsitsen i badrummet.
 • Att ändra höjden på arbetsytorna i kök.

Bostadsanpassningsbidrag kan du ansöka om oavsett om du äger din bostad eller bor i hyresrätt.

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Oftast behöver du ett intyg från vårdpersonal, till exempel en arbetsterapeut eller en läkare. Intyget ska beskriva ditt behov och vilken bostadsanpassning du behöver.

Sedan är det är kommunen som utreder behovet och fattar beslut om bidrag. Ibland behöver landstingets arbetsterapeut eller fysioterapeut delta i utredningen.

ROT-avdrag till den som äger sin bostad

Äger du din bostad och anlitar hantverkare för att utföra bostadsanpassningen kan du få skatteavdrag för arbetskostnaden, så kallat rotavdrag. Då betalar du bara en del av arbetskostnaden. Läs mer om reglerna för rotavdrag på Skatteverkets webbplats.

När du behöver särskilt boende

Du kan ansöka om att få flytta till ett så kallat särskilt boende om du har ett stort behov av vård och omsorg och det inte längre räcker med hemtjänst. I boendet får du service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt.

Särskilda boenden kan vara lägenheter med eget badrum, vardagsrum och sovrum eller mindre lägenheter med en del för vila samt kök eller kokvrå.

I en del kommuner finns flera typer av särskilda boenden som riktar sig till personer med olika behov av hjälp. De kan till exempel kallas vård- och omsorgsboende, äldreboende, ålderdomshem, servicehus, demensboende eller sjukhem.

Lämna ansökan till din kommun

Du kontaktar din kommun om du vill ansöka om särskilt boende. Du och en biståndshandläggare går tillsammans igenom din situation och dina behov. Därefter gör kommunen en så kallad biståndsbedömning och avgör om du ska beviljas särskilt boende.

Om du vill bo i en annan kommun skickar du din ansökan direkt till den kommunen. Du har rätt att söka boende i alla kommuner i landet och behandlas som om du var boende där.

Olika inriktningar på boendena

I en del kommuner finns det boenden med olika inriktningar. Det kan exempelvis vara boenden för dig som talar ett annat språk än svenska, har en viss religion eller vill ta med dig ditt husdjur.

Varje kommun bestämmer vad avgifterna för särskilt boende ska vara. Du betalar för mat, omvårdnadsavgift och hyra. Din inkomst eller pension avgör hur mycket du betalar, men det finns en maxtaxa.

Läs mer om avgifterna för äldreomsorg på din kommuns webbplats.

Till toppen av sidan