Att söka stöd och hjälp

Vårdcentraler med extra resurser att hjälpa unga med psykisk ohälsa

Innehållet gäller Västra Götaland

Barn och unga med psykisk ohälsa samt deras vårdnadshavare kan söka hjälp på vårdcentral med tilläggsuppdrag Ungas Psykiska Hälsa (UPH). Till UPH kan man söka från att man börjat förskoleklass till och med dagen man fyller 18 år. Du behöver inte vara listad på den vårdcentral som UPH tillhör för att kunna söka hjälp där.

På UPH arbetar vanligtvis psykolog, psykoterapeut eller socionom. När du kontaktar UPH görs en bedömning, oftast först via telefon och därefter vid ett fysiskt besök. Du kan bli erbjuden till exempel rådgivning eller psykologisk behandling enskilt, i grupp eller digitalt.

En väg in

Om du är 17 år eller yngre, mår psykiskt dåligt men inte har någon pågående kontakt med vården för ditt psykiska mående, kan du också kontakta En väg in. Det är ett kontaktcenter med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården
Läs mer om En väg in

Till toppen av sidan