Att söka stöd och hjälp

Vårdcentraler med tilläggsuppdrag för barn och unga med psykisk ohälsa

Innehållet gäller Västra Götaland

Barn och unga med psykiska ohälsa kan söka hjälp på vårdcentraler med tilläggsuppdrag. Hit kan man söka från att man börjat förskoleklass till och med dagen man fyller 18 år.

På en vårdcentral med tilläggsuppdrag finns psykolog/psykoterapeut och socionom. På vårdcentralerna arbetar man med psykologisk behandling enskilt och i grupp.

Vid allvarligare psykisk ohälsa eller då medicinsk behandling behövs, är det barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, som man vänder sig till.

Till toppen av sidan