Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Bildterapi – ett uttryck bortom orden

Innehållet gäller Västra Götaland

– Vi tänker, minns och drömmer i bilder. När vi lyfter fram otydliga och dolda bilder inuti oss händer något. Det kan göra att vi känner oss lugnare och stabilare, säger Christina Blomdahl, som är arbetsterapeut och bildterapeut.

Bild på en målning
Skapandet inom bildterapi sker vanligtvis efter något slags tema. Ofta används stora ytor och flytande färger. Den som har gjort bilden äger bilden och tolkningen av den.

Personal i vården använder sig ibland av bilder i arbetet med patienter, men bildterapi är mer specifik. I bildterapi används bilder som man själv får skapa vid terapitillfället med en utbildad bildterapeut. Denna terapeut har en särskild högskoleutbildning eller är auktoriserad av Svenska riksförbundet för bildterapi.

– Många människor går omkring med en oro och ångest för att inte duga, de är rädda för att inte klara av saker. Genom bildskapande kan de tankar och känslor man har om sig själv förstås på ett annat sätt och man kan se nya möjligheter i livet. Man kan få sin identitet och självkänsla stärkt, säger Christina Blomdahl.

Bildskapandet stimulerar hela hjärnan

Terapin utvecklar saker som tankar, känslor och fantasi.
– Bildskapande kan även passa de som är svårt sjuka eftersom det inte krävs så stor styrka att måla. Att använda kroppen och alla sinnen stimulerar hjärnan. Och det är viktigt, inte minst när man har en depression, säger Christina Blomdahl. 

Porträtt på Christina Blomdahl
– Bildterapi hjälper en att hantera starka känslomässiga reaktioner och ger en resurser att hantera livet, säger Christina Blomdahl.

Terapi som hjälper utan språk

Efter svåra händelser i livet kan man ha svårt att använda sig av ord. Då kan istället bildskapandet förmedla känslorna och beskriva den inre verkligheten. 

Sådan terapi kan vara effektiv till exempel vid posttraumatiskt stressyndrom, depression och stressreaktion efter cancersjukdom. 

Bilder kan ersätta eller komplettera ett språk. De gör det också lättare att prata om känslor som man tidigare haft svårt att sätta ord på.

Bilder kan fungera som symboler

Om man har en vilja att förändra sig, nyfikenhet att förstå sig själv och ett intresse att uttrycka sig på annat sätt än med ord, ökar chansen för att man trivs med bildterapi.

– Det är bra om man kan se att en bild inte bara är färger. Den måste inte föreställa någonting konkret. Bilden kan vara en symbol för något eller så speglar den kanske ett minne eller en upplevelse, säger Christina Blomdahl.

Bra att veta innan bildterapin startar

Precis som andra terapier kan bildterapi skapa starka känslor. Det är reaktioner man behöver vara medveten om i förväg. Ångest kan  uppstå inför känslan att inte vara duktig nog med pensel och penna.

Christina Blomdahl berättar att hon inte lägger någon vikt vid konstnärlig kvalitet. När patienten förstått det brukar hämningarna släppa. Skickligheten kan till och med vara ett hinder i behandlingen.

– De som är konstutbildade brukar ha svårare för att gå i bildterapi. Det är vanligt att de tappar själva upplevelsen och att hjärnan tar över istället för känslorna.

Bildskapandet utgår ofta efter ett tema

Utformningen av bildterapin utgår från individens behov och vad man vill uppnå med behandlingen. Det är vanligt att skapandet  utgår från ett tema, till exempel att man ska måla ett träd.

Som deltagare får du berätta fritt om din upplevelse av att göra bilden och om de tankar och känslor som väcks. Christina samtalar om bilden och försöker skapa en berättelse kring den, till exempel hur skulle det se ut om pappret fortsatte? Eller hur du skulle se på bilden om du var en myra eller en fågel.

Bildterapeuten frågar men tolkar inte

Terapeuten tolkar inte utan försöker istället vidga perspektiven genom att ställa frågor.

– Den som har gjort bilden äger den och tolkningen av den. Man kan ibland kanske känna en rädsla för att terapeuten ska kunna se något eller avslöja något hemligt utifrån bilden, men så är det inte. Det är så lätt att göra övertramp med en felaktig analys, säger Christina Blomdahl.

Christina Blomdahl är arbetsterapeut och bildterapeut vid Aktivitets- och behandlingscenter, ABC i Borås. Christina är också doktorand och studerar hur bildterapi kan användas vid depression.

Till toppen av sidan