Smärtbehandlingar och rehabilitering

Kultur påskyndar rehabilitering efter stroke

Innehållet gäller Västra Götaland

Kultur kan påskynda rehabiliteringen av den som fått stroke. Det menar Christian Blomstrand, professor emeritus i strokeforskningsgruppen vid Sahlgrenska akademin. – Om man bara ger medicin når man inte nått ända fram. En patient måste också få glädje och förhoppningar, poängterar han.

Christian Blomstrand vid staty utanför Sahlgrenska Universiotetssjukhuset.
Att väcka upp känslor och hopp är viktigt inom strokerehabilitering, de styr vår syn på oss själva och på omvärlden. – Ett konstverk är ett hörn av skapelsen sett genom ett temperament, säger Christian Blomstrand och citerar den franska 1800-tals författaren Émile Zola.

För Christian Blomstrand är rehabilitering inte bara en fråga om att återfå vissa kroppsliga funktioner. Det tycker han är att begränsa sig alltför snävt. Nej, det handlar också om att öka möjligheten till självbestämmande och delaktighet i samhället. Han funderar på om inte detta egentligen är en fråga om demokratiska rättigheter.

Christian Blomstrand är ledamot i styrgruppen på Stroke Centrum Väst och grundare av Stiftelsen Strokeforskning i Väst (”StrokeInvest”)som vill stärka strokeforskningen i Västra Götalandsregionen och utveckla nya och bättre metoder för att förebygga, akutbehandla och rehabilitera. Samverkan mellan olika kunskapsområden är ledstjärnan i arbetet. Själv hoppas han också på en ökad kunskapsspridning om kulturens möjligheter. Han önskar att sjukvårdspersonal och anhöriga i högre grad tog hjälp av det lokala kulturutbudet för att hjälpa en person som fått stroke.

Christian Blomstrand menar att människan sett ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv, behöver kultur. Vår hjärna har under hundratusentals år anpassat sig till att framkalla målningar, rytmer, sånger och danser.

När man fått en stroke är det lätt att känna resignation, leda och hopplöshet. Vissa kroppsliga och själsliga problem kan lindras med hjälp av medicin. Men enligt Christian Blomstrand måste läkemedel kompletteras med något annat för att stimulera känslorna. Kulturens styrka är att den just väcker känslor. Därför kan den också påverka en läknings- och rehabiliteringsprocess.

Kultur kan egentligen vara allt som ger ett socialt sammanhang
och positiv stimulans.
– Kultur i sig ger ett driv till att förbättra andra funktioner. Det gör att träning och rehabilitering kan ge bättre resultat, menar Christian Blomstrand.

Gitarr

Hjärncentra aktiveras

Christian Blomstrand betonar att kultur i rehabiliterande syfte inte är ett önsketänkande eller något flum. Med hjälp av nya magnetkameratekniker kan man studera hjärnans funktioner och hur den påverkas av olika stimuli. Då har man sett hur till exempel musik får hjärnan att aktivera vissa centra och förbindelser mellan olika delar.

Patienter med afasi kan ofta bli bättre med stora doser kultur.
– Den som förlorat sin språkliga förmåga kan ibland skärpa andra sinnen som till exempel att uppfatta musik, former och färger, påpekar han.

Det är lätt att dra sig undan om man har fått tal- och skrivsvårigheter. För att få kraft att åter ta kommando över sitt liv, kan det behövas extra stimulans. Christian Blomstrand menar att kulturen kan erbjuda glädje, hopp och bryta en isolering.

Läkning påskyndas

Hjärnan har en stor förmåga till självreparation och utveckling om den får aktivitet, motivation, glädje och stimulans. Slumrande områden i hjärnan kan vakna till liv. Även motsatsen gäller. Utan stimuli förtvinar hjärnan. Det räcker med andra ord inte enbart med fysisk träning efter en stroke. I det långa perspektivet gäller det att få bort sjukdomstänkandet och ta vara på det friska. Där är kulturen oslagbar anser Christian Blomstrand.

– Som hjärnforskare och specialist inom neurologi vet jag att hjärnan har en fantastisk förmåga att förändra sig efter omgivningens krav och där har stimulans en oerhörd stor betydelse. Och den mest sofistikerade stimuleringen är kultur.

Till toppen av sidan