Personliga berättelser

Biblioterapin väckte känslor och minnen

Innehållet gäller Västra Götaland
Annelie Carbe sitter i en stor fåtölj på ett bibliotek och läser en bok.
Annelie Carbe tycker att litteraturen hjälpte till att närma sig svåra frågor och trauman.

Det händer något när man läser. En text kan framkalla minnen och känslor. Denna process kan användas inom biblioterapin.
— Jag tycker man får upp saker till ytan och får igång egna tankar som man sedan kan bearbeta, säger Annelie Carbe som provade på biblioterapi.
Men lite rädd för att gå med i läsecirkeln var hon …

Biblioterapi handlar mer om vad en bok väcker hos sina läsare än om berättelsen som sådan. Biblioterapi syftar alltid till att öka det psykiska välmåendet.
Annelie Carbe vet vilken kraft litteratur kan ha. Hon är intresserad av texter och språk. Hon skriver gärna själv. Hon upplåter också sitt lilla kafé till skrivarkvällar och bokmässor i miniatyrformat.
Steget till att använda litteratur i terapeutiskt syfte borde inte ha varit så stort för Annelie men hon kände sig ändå tveksam och rädd inför den första träffen.
— Det var så nytt, hur mycket skulle jag tvinga blottlägga mig själv? Men sedan blev det snabbt en trygghet i gruppen och där spelade ledaren en stor och viktig roll. Jag var också rädd för att inte kunna hantera känslor som skulle kunna komma upp, både mina egna och andras.

Locka fram olika känslor

Läsecirkeln bestod av fem kvinnor samt ledare. Temat var kort och gott livet med dess problem. Alla deltagare bar med sig personliga svårigheter. Det biblioterapeutiska metoden består i att undersöka hur olika texter fungerar, hur de kan lyfta fram svåra livsfrågor och vad som händer vid lyssnandet av olika texter, vilka känslor, minnen och tankar som uppstår.
Ledaren var tydlig vid första träffen att det som sades i rummet också stannade där.

Samma text olika känslor

Deltagarna fick ta sig an sångtext, bibeltext, dikter och utdrag ur böcker. Texterna berörde smärta, sorg och förlust. De delades ut innan träffarna och det var valfritt att läsa dem i förväg. Under träffarna fick deltagarna turas om att läsa högt för varandra – om man ville. Det var också frivilligt om man ville kommentera texten eller inte.
— Det var ju lite anspänning att läsa högt. Jag tror att man tar in texten mer om man är lyssnare, man hinner känna och reflektera mer, säger Annelie Carbe som minns att deltagarna betonade olika saker i samma text. Det kunde skapa intressanta diskussioner.

Vågade berätta hemligheter

En gemensam tillit och trygghet gjorde att alla deltagarna vågade att vara mycket privata. Man kom varandra mycket nära. Texterna väckte minnesbilder och barndomsminnen till liv som man hade hållit hemliga. Litteraturen hjälpte till att närma sig svåra frågor och trauman.
— Det som var spännande var att vi också använde oss av egna texter i biblioterapin. Det blev lite laddat att läsa det man själv hade skrivit men det var samtidigt otroligt kul när man upptäckte att den egna texten kunde få andra människor att känna och minnas, berättar Annelie.

Stark gruppgemenskap

Annelie Carbe valde medvetet att ingå i en grupp för gemenskapens skull.
— Efter varje gång biblioterapin var slut kände jag mig uppfylld, jag kände att jag inte var ensam om mina känslor, att jag inte var knäpp, säger hon och skrattar.
Innan läsecirkeln var Annelie tveksam till vad hon själv kunde bidra med och om hon skulle våga att vara öppen inför gruppen. Tveksamheten försvann efter första träffen.
— Att få möta andra är ju en slags terapiform i sig. I gruppen känner man sig inte ensam, man delar något, kan få spegla sig i andra och det är en väldigt skön känsla. Går man i enskild terapi så känner man sig ensam så fort man stängt dörren till mottagningen och går därifrån, menar Annelie Carbe.
Det fanns också mycket glädje i gruppen. Annelie minns alla gemensamma skratt som var förlösande och viktiga för det psykiska välmåendet.

Litteratur ger kraft

Annelie tror att litteratur kan ge energi. Hon har haft utmattningssyndrom som gjort att hon inte orkat läsa. Lösningen har blivit ljudböcker.
— När jag tidigare mådde dåligt och inte hade ork kunde jag stänga in mig i köket, schasa ut alla i familjen, sätta på mig hörlurar och sedan lyssna på en bok. Då kunde jag också få kraft att laga mat. Idag använder jag ljudböcker som ett sätt att lättare koppla av när jag ska somna.

Till toppen av sidan