UNDERSÖKNINGAR UNDER GRAVIDITETEN

Barnmorskebesök under graviditeten i Västra Götalandsregionen

Innehållet gäller Västra Götaland

För att du och ditt barn ska må så bra som möjligt under hela graviditeten, har du som väntar barn möjlighet att komma på regelbundna besök hos en barnmorska. Detta gör du på den barnmorskemottagning som du själv väljer.

Gravid kvinna ultraljudsundersök på brits. Magen är bar.
Oftast finns inget medicinskt intresse att veta könet vid en ultraljudsundersökning, så det är inget som undersökaren tittar efter. Foto: Jenny Hallström

I Västra Götalandsregionen erbjuds du som frisk förstföderska ungefär nio besök hos din barnmorskemottagning. Exakt hur många besök det blir och hur de fördelas, bestäms av dig och din barnmorska tillsammans utifrån hur du mår samt eventuella andra omständigheter som kan påverka din graviditet. Utöver besök på barnmorskemottagningen, erbjuds 1-2 ultraljudsundersökningar under din graviditet.

Din partner är välkommen att följa med på besöken, men vid ett tillfälle vill barnmorskan gärna träffa dig enskilt. Prata med din barnmorska om det är någon undersökning som du känner dig tveksam till att göra. Dina besök kommer att journalföras.

Inskrivningssamtal – det första besöket

På Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar är inskrivningen uppdelad på två besök tidigt i graviditeten. Barnmorskan vill träffa dig som är gravid så snart som möjligt. Gå gärna in och boka en tid via barnmorskemottagningens hemsida via e-tjänsten Hitta vård eller ring din barnmorskemottagning.

Vid det första besöket, som är ett kortare besök, ligger fokus på fostrets miljö i magen. Du som är gravid får svara på frågor om din livsstil och får information om alkohol, rökning, droger och läkemedel under graviditeten. Vid inskrivningen träffar du oftast den barnmorska som kommer att följa dig under graviditeten. Du och barnmorskan pratar om vad som är bra att tänka på för att du, din eventuella partner, och fostret ska må bra under graviditeten.
Under det andra besöket följer din barnmorska upp vad ni pratat om, och du får lämna urinprov och blodprov.

Viktiga journalanteckningar

I journalen för barnmorskan in uppgifter om hur du mår, din vikt, provsvar, uppgifter om sjukdomar och läkemedel. Om du använder naturläkemedel eller hälsokostpreparat ska du tala om det. Dessutom vill barnmorskan ha svar på om du har någon ärftlig sjukdom, eller om det finns i släkten. Uppgifter om tidigare graviditeter och förlossningar förs in. Barnmorskan frågar också om det finns funderingar kring tidigare förlossningar eller den kommande. Du kommer också få berätta om dina tidigare amningserfarenheter och/eller dina tankar kring amning.

Vid detta besök kommer ni att få information om fosterdiagnostik, så läs gärna på om detta innan besöket.
Läkarbesök under graviditet görs när det finns behov av det. Var besöket sker beror på var i Västra Götaland du bor. Ibland sker det på barnmorskemottagningen, ibland på mottagning för gravida på sjukhuset och ibland blir det besök på den vårdcentral som du är listad på.

Vecka 12-14

Här erbjuds du ett tidigt ultraljud. Syftet med detta är att tidigt hitta flerbördsgraviditeter, det vill säga att det är fler barn än ett, allvarligare missbildningar och för att datera graviditeten så att du får ett beräknat datum för förlossning.

Vecka 18-20

Nu är det dags för rutinultraljud om du och din partner vill det. Det går bra att ha med sig någon till undersökningen, en partner, förälder eller vän. Det är dock inte lämpligt att ta med barn till undersökningen.
Ibland går det att se fostrets biologiska kön. Oftast finns inget medicinskt intresse att veta könet, så det är inget som undersökaren tittar efter. Det är därför inte säkert att du/ni får veta fostrets kön även om du/ni frågar efter det. 
Det händer att ultraljudet visar något oväntat, vilket kan kännas jobbigt. Det är vanligt att ha frågor och funderingar och då kan det vara bra att prata med någon. Vårdpersonalen finns där för att hjälpa dig med dina tankar. Även du som är blivande medförälder kan få samtalsstöd.

Vecka 25

Nästa besök på barnmorskemottagningen är för de flesta i vecka 25. Mycket har hänt sedan förra besöket. Barnmorskan kommer vid detta besök ta blodprover, lyssna på fosterhjärtljud, mäta livmodern (SF-mått), kontrollera vikt och blodtryck samt informera om fosterrörelser.
Nu känns barnets rörelser varje dag. Med fosterrörelser menas både större rörelser som sparkar och bålrörelser men även mindre, fladdriga eller svepande rörelser hos fostret. Om du känner minskade fosterrörelser ska du kontakta vården.

Vid detta besök kommer du att få ett graviditetsintyg som du själv skickar till Försäkringskassan. Har du ett fysiskt ansträngande arbete eller har risker i din arbetsmiljö, kan du ansöka om graviditetspenning.
Många mottagningar erbjuder föräldrastöd i grupp och flera förlossningssjukhus har egna föreläsningar. Barnmorskan kan informera om var, när och hur.

Vecka 29

Om du tycker besöken varit glesa hittills kommer de att ske oftare nu.
Även den här gången lyssnar barnmorskan på barnets hjärtljud och kontrollerar hur livmodern växer. Barnmorskan kontrollerar också ditt blodtryck och ibland tas kompletterande prover.

Vecka 32

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud, kontrollerar hur livmodern växer, kontrollerar ditt blodtryck och ibland tas kompletterande prover.

Vecka 35

Även vid det här besöket lyssnar barnmorskan på barnets hjärtljud och kontrollerar hur livmodern växer. Du kan nu känna att du börjar svullna mer, framför allt på händer och fötter vilket är ett vanligt graviditetsbesvär.
Vid det här besöket känner barnmorskan hur barnet ligger och om barnet ligger med huvudet eller rumpan nedåt. Om barnet ligger med rumpan nedåt, i så kallad sätesbjudning, får du en tid för kontroll och bedömning på sjukhuset.
Nu är det också dags att börja fundera på vilken barnavårdscentral (BVC) du/ni vill gå på. Du/ni kommer under detta besök få en särskild blankett som sedan barnmorskan överlämnar till vald BVC.
Här ges även möjligheten till att prata om preventivmedel efter graviditet och förlossning. I slutet av graviditeten kan barnmorskan också förskriva preventivmedel om du vill.

Vecka 37

Denna vecka, precis som tidigare veckor, kontrollerar barnmorskan blodtryck, vikt och tar kompletterande prover. Livmoderns tillväxt mäts och barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i livmodern. Ofta har barnet fixerat sig i bäckenet, men om du är omföderska är det normalt att barnet fixerar sig senare i graviditeten eller i samband med förlossning.
Tillsammans med barnmorskan skrivs nu en gemensam sammanfattning av graviditeten, och ni pratar tillsammans igenom tankar inför förlossningen, tiden på BB och amning/flaskmatning. Det är bra om du/ni hunnit fundera kring detta innan besöket.

Vecka 39

Vid dessa besök mäter barnmorskan återigen livmodern, lyssnar på barnets hjärtljud och blodtryck tas. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen.
Du kommer även att få information gällande överburenhet och eventuell igångsättning.

Vecka 40

Vid detta besök mäter barnmorskan livmodern, lyssnar på barnets hjärtljud och blodtryck tas. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen.
Först efter 41 veckor +6 dagar räknas graviditeten som överburen. Har barnet inte kommit då, erbjuds igångsättning av förlossningen eller överburenhetskontroll. Vid detta besök bokar barnmorskan en tid för igångsättning, alternativt tid för överburenhetskontroll.

Efterkontroll, 6-12 veckor efter förlossningen

Du erbjuds att göra en efterkontroll på barnmorskemottagningen 6-12 veckor efter förlossningen.  Vikt, blodtryck och blodvärde kontrolleras. Du/ni får även tillfälle att prata om hur förlossningen varit och om hur det är att ha blivit förälder.

En gynekologisk undersökning genomförs för att kontrollera hur eventuella bristningar läkt och hur knipförmågan är. Vid besöket tar man också upp behov av preventivmedel.

Har du inte fått tid för efterkontroll, kontakta själv din barnmorskemottagning efter hemkomst från BB och boka tid.

Till toppen av sidan