Undersökningar under graviditeten

Barnmorskebesök under graviditeten i Västra Götalandsregionen

Innehållet gäller Västra Götaland

För att du och ditt barn ska må så bra som möjligt under hela graviditeten, har du som väntar barn möjlighet att komma på regelbundna besök hos en barnmorska. Detta gör du på den barnmorskemottagning som du själv väljer.

Gravid kvinna ultraljudsundersök på brits. Magen är bar.
Oftast finns inget medicinskt intresse att veta könet vid en ultraljudsundersökning, så det är inget som undersökaren tittar efter. Foto: Jenny Hallström

I Västra Götalandsregionen erbjuds du som frisk förstföderska ungefär nio besök hos din barnmorskemottagning. Exakt hur många besök det blir och hur de fördelas, bestäms av dig och din barnmorska tillsammans utifrån hur du mår samt eventuella andra omständigheter som kan påverka din graviditet. Utöver besök på barnmorskemottagningen, erbjuds 1-2 ultraljudsundersökningar under din graviditet.

Din partner är välkommen att följa med på besöken, men vid ett tillfälle vill barnmorskan gärna träffa dig enskilt. Prata med din barnmorska om det är någon undersökning som du känner dig tveksam till att göra. Dina besök kommer att journalföras.

Till toppen av sidan