ATT SKÖTA ETT NYFÖTT BARN

Plötslig spädbarnsdöd – förebyggande råd

Även om plötslig spädbarnsdöd är väldigt ovanligt är det vanligt att känna en oro för att det ska hända ens barn. Här får du som förälder råd som baseras på den senaste forskningen. Bästa råden för att undvika plötslig spädbarnsdöd är att låta barnet sova på rygg, att som förälder låta bli att röka och att se till att barnets ansikte är fritt när hen sover.

Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt. I Sverige är det ungefär 1 barn på 6000 som dör i plötslig spädbarnsdöd.

Plötslig spädbarnsdöd är vanligast före sex månader. Man kan inte se några tecken på barnet innan det händer. Det sker alltid plötsligt och oväntat, och sker nästan alltid när barnet sover.

Det är inte klarlagt vad orsaken är. Det är vanligt att barn under ett år får andningsuppehåll. En möjlig orsak till plötslig spädbarnsdöd skulle kunna vara att en del barn får mer syrebrist vid ett andningsuppehåll, och därför har en ökad risk. Andra möjliga orsaker kan vara att barnet får svårare att andas om ansiktet inte är fritt eller att barnet blir för varmt och därför slutar att andas.

Råd för att förebygga plötslig spädbarnsdöd

Även fast plötslig spädbarnsdöd är väldigt ovanligt, är det vanligt att som förälder känna en oro för att det ska hända ens barn.

Det finns några saker du kan göra för att minska risken betydligt:

  • Låta barnet sova på rygg.
  • Låta bli att använda nikotin.
  • Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig.
  • Barn under tre månader sover säkrast i egen säng.
  • Amma om det är möjligt.
  • Barnet kan använda napp när hen ska sova.

De råd som har störst betydelse för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd är att låta barnet sova på rygg, att som förälder låta bli att röka och att se till att barnets ansikte är fritt.

Sök stöd och hjälp på barnavårdscentralen, bvc, om du oroar dig mycket för plötslig spädbarnsdöd och känner att oron blir för stor.

Sova på rygg

Risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om barnet sover på rygg i stället för på mage. Sedan dessa råd började användas har plötslig spädbarnsdöd minskat betydligt. En förklaring kan vara att den övre delen av luftvägarna hålls öppen bättre i ryggläge.

Att sova på sidan är inte lika säkert. Förmodligen beror det på att barnet då kan rulla över på mage.

Om barnet ligger på rygg med huvudet åt samma håll kan huvudformen bli lite sned eller platt. Därför kan du variera huvudställningarna med att ha ansiktet framåt eller åt den ena eller andra sidan. När barnet är vaket är det bra att hen får träna att ligga på magen, under uppsikt av en vuxen.

När barnet kan vända sig själv i sömnen är risken för plötslig spädbarnsdöd mindre, detta eftersom risken minskar när barnet blir äldre.

Avstå från nikotin

Nikotin är skadligt för barnet. Det ökar risken för plötslig spädbarnsdöd både under graviditeten och när barnet är fött. Det beror förmodligen på att nikotin gör det svårare för barn att vakna efter ett andningsuppehåll.

Även passiv rökning skadar.

Därför är det viktigt att alla som finns i barnets närhet försöker sluta röka.

Det är också viktigt att försöka sluta snusa om du är gravid eller ammar.

I första hand bör du försöka sluta utan avvänjningsmedel som innehåller nikotin. Om det inte går att sluta helt är det bättre att dra ned på användandet, då det minskar riskerna för plötslig spädbarnsdöd.

Om du behöver hjälp med att sluta röka eller snusa kan du kontakta en barnmorskemottagning, en vårdcentral eller en barnavårdscentral. Läs mer om att sluta röka eller snusa.

Se till att ansiktet är fritt, att barnet är lagom varm och kan röra sig

Barnet behöver kunna andas utan några hinder. Genom att hålla barnets ansikte fritt från täcken eller andra sängkläder när hen sover minskar risken för plötslig spädbarnsdöd.

Risken minskar också om barnet kan röra armar och ben när hen sover.

Barnet ska vara lagom varm, inte för varm. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om barnet blir för varm. Anpassa barnets klädsel efter omgivningens temperatur.

Barn under tre månader sover säkrast i egen säng i förälders rum

Flera studier har undersökt risken för plötslig spädbarnsdöd när en förälder sover tillsammans med sitt barn. Forskningen har kommit fram till att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar när föräldrar och barn under tre månader sover i samma säng.

Om du sover tillsammans med barnet ökar risken för att barnets sovläge ändras från rygg till mage och att barnets ansikte täcks av en arm eller av sängkläder.

Om du röker, använder alkohol eller lugnande medel ökar risken ytterligare för att du täcker över barnets ansikte eller lägger dig på barnet.

Barnet kan gärna vara hos föräldern under amning eller matning med flaska, men lägg barnet på rygg i en egen säng när hen ska sova.

Amma om det är möjligt

Att amma minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Det beror förmodligen på att bröstmjölk minskar risken för virusinfektioner, som kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd. Barn som ammas vaknar även lättare om de får andningsuppehåll.

Napp kan användas när barnet ska sova

Att suga på napp kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Det är inte klarlagt varför risken minskar.

Information om plötslig spädbarnsdöd på andra språk

Socialstyrelsen har information med förebyggande råd vad gäller plötslig spädbarnsdöd. Det går också att läsa information på andra språk, genom att söka bland Socialstyrelsens publikationer.

Till toppen av sidan