BUP Sala

Lasarettsgatan 1, 73338 SALA

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

0224-585 36

Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag

  Stängt

   Fler tider och telefonnummer

   Telefontider

   • Mån-Fre08:00 - 16:00

   Öppettider:

   • Mån-Fre08:00 - 16:00
   Besöksadress:
   Lasarettsgatan 1, 73338 SALA
   Län, kommun:
   Västmanlands län, Sala
   Postadress:
   Lasarettsgatan 1, 73338 SALA
   Webbplats:
   http://www.regionvastmanland.se

   Till Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård kommer barn och ungdomar upp till 18 års ålder med måttlig till allvarlig psykisk ohälsa.

    

   • Om ditt barn har tankar på att inte vilja leva, ring direkt till BUP Akutmottagning; 021-17 57 46.

    Om det är första gången du vänder dig till BUP ska du kontakta BUP Start. Det är en länsövergripande mottagning placerad i Västerås och vägen in till BUP. Du kan själv söka vård på BUP genom att skicka in en egen vårdbegäran antingen genom att logga in i e-tjänsterna eller skicka in en pappersblankett. En annan vårdgivare, till exempel skolhälsovård eller familjeläkare, kan också skriva en remiss. Film om BUP Start

    Om du som förälder är orolig för ditt barns psykiska hälsa kan du i första hand kontakta din vårdcentral för en första rådgivning då vårdcentralen har resurser för psykologiskt stöd. Om tillståndet försvåras eller bedöms som allvarligt kan en remiss till BUP bli aktuellt.

    Om du redan har en kontakt på BUP eller har fått en kallelse kontaktar du din mottagning direkt.

   • Vid ett första samtal på BUP, oftast med hela familjen, görs en bedömning av hur vi bäst tillsammans ska kunna hjälpa barnet/ungdomen till en bättre psykisk hälsa. Vid en bedömning ställs alltid många frågor om sådant som påverkar psykisk ohälsa. Man frågar om nuvarande och tidigare familjesituation, skolsituation, fritid och relationer till kompisar och andra viktiga personer. Man frågar också om barnets/ungdomens tankar, känslor och sätt att reagera i olika situationer. En bedömning innehåller även medicinska frågor som till exempel tidigare och nuvarande sjukdomar och ärftlighet för olika tillstånd.

    Ibland görs en fördjupad utredning av barnets/ungdomens psykiska ohälsa eller misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behandlingen ges individuellt tillsammans med barnet/ungdomen och med familjen där föräldrar och övriga familjemedlemmar deltar. Barn, ungdomar och föräldrar kan också, i vissa fall, erbjudas gruppbehandling. Ibland erbjuds medicinsk behandling.

    Behandlingen kan se olika ut beroende på vilka behov barnet/ungdomen har. Som exempel kan nämnas familjesamtal, enskilda samtal, medicinering, gruppverksamhet, föräldrautbildning.

   • Bedömer, behandlar och utreder allvarlig psykisk ohälsa, psykiatrisk sjukdom och psykiatrisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar. Om du redan har en kontakt på BUP eller har fått en kallelse kontaktar du din mottagning direkt.

    Vid en bedömning på BUP ställs alltid många frågor om sådant som påverkar psykisk ohälsa. Man frågar om nuvarande och tidigare familjesituation, skolsituation, fritid och relationer till kompisar och andra viktiga personer. Man frågar också om barnets/ungdomens tankar, känslor och sätt att reagera i olika situationer. En bedömning innehåller även medicinska frågor som till exempel tidigare och nuvarande sjukdomar och ärftlighet för olika tillstånd.

    Ibland görs en fördjupad utredning av barnets/ungdomens psykiska ohälsa eller misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behandlingen ges individuellt tillsammans med barnet/ungdomen och med familjen där föräldrar och övriga familjemedlemmar deltar. Barn, ungdomar och föräldrar kan också, i vissa fall, erbjudas gruppbehandling. Ibland erbjuds medicinsk behandling.

    Hos oss arbetar socionomer/kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, familjebehandlare, beteendevetare och medicinska sekreterare.

   • Tar emot barn och ungdomar som har ett omedelbart behov av bedömning och professionell hjälp.

    BUP akutmottagning Västmanland

   • Erbjuder kvalificerad psykiatrisk vård, dygnet runt, för barn och ungdomar. Föräldrar är med på avdelningen i de flesta fall.

    BUP avdelning 99 Västmanland

   • En specialiserad verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med ätstörningsproblem.

    Ätstörningsenheten

   • Vad behövs för att insatser som ges ska ha goda förutsättningar att göra skillnad?

    • Att både du som vårdnadshavare och ungdomen/barnet själv är aktiva och deltar i det gemensamma behandlings- eller utredningsarbetet.
    • Kontinuitet. Det är av största vikt att ni i god tid avbokar ert besök om ni inte har möjlighet att komma. Det ger verksamheten möjlighet att erbjuda ett annat barn i behov av BUP:s insatser en återbudstid. Vi ber er även prioritera ert besök så långt som möjligt.
   • Om ditt barns psykiska hälsa försämras eller om skolmiljön inte är tillfredsställande utifrån ditt barns behov råder vi er att direkt kontakta rektor på skolan eller förskoleverksamheten.

    Skolan/förskolan är ansvarig för de elevhälsoteam som enligt skollagen ska finnas knutna till alla skolor och förskolor. Alla barn har rätt till en tillfredsställande anpassad skolgång oavsett om barnet har en barnpsykiatrisk diagnos eller inte. Frågor som rör miljön på skolan eller förskolan är inte i första hand BUP:s uppdrag. Det är skolan/förskolan som kan förändra och förbättra miljön i sin egen verksamhet så vi råder er därför att vända er direkt till dem.

   • Har du en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig?

    Då ska du inte behöva vara ensam med det. Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra. Besök webbplatsen Våga berätta så får du veta vad du kan göra om du eller någon annan mår dåligt.

   • På 1177 kan du läsa om psykisk hälsa, ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.

   • All personal har tystnadsplikt, vilket innebär att det som sägs här inte förs vidare vare sig till närsjukvård, skola, daghem, sociala myndigheter eller någon annanstans utan att du som förälder ger ditt godkännande. Det finns dock ett undantag; om det finns misstanke att ett barn misshandlas eller på andra sätt far illa måste vi enligt lag anmäla till socialtjänsten. Du som förälder informeras då om det.

   • Läs mer om BUP och vad vi kan hjälpa till med.

    Följ med när Alex och gänget besöker BUP.  

    Alex besöker BUP finns textad på svenska, engelska, arabiska, persiska (farsi), somaliska, turkiska samt syn- och teckentolkad.

   Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) utreder, behandlar och ger stöd till barn och ungdomar under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa, till exempel nedstämdhet/depression, oro/ångest och svårigheter att hantera känslor och relationer till andra. Det är vanligt att barn och ungdomar som har stora svårigheter att fokusera och koncentrera sig söker hjälp hos oss.


   Vägen in till BUP är via den länsövergripande mottagningen BUP Start som är placerad i Västerås. Så om ditt barn inte redan har en pågående kontakt på BUP så är det dit du ska vända dig. Vi erbjuder nyanmälda barn och ungdomar ett första bedömningssamtal inom 30 dagar och ett andra besök inom ytterligare 30 dagar, enligt den förstärkta vårdgarantin.

   Vi arbetar med barnens och ungdomarnas behov i fokus. Arbetet utgår från evidensbaserade metoder som har visat sig fungera inom barnpsykiatri. All personal arbetar under sekretess och har därmed tystnadsplikt. Samverkan med barn- och ungdomskliniken och barn- och ungdomshabiliteringen samt skola, förskola och socialtjänstens familjeenheter i kommunerna är en viktig del av BUP:s arbete.


   Besök hos oss är kostnadsfria, men uteblir man från ett bokat besök utan att höra av sig debiteras det.

   Information till patienter

   Nu finns journaldokumentation från barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland tillgänglig via 1177.se

   Du som är över 16 år eller vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa information ur journalen genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

   Ålder

   Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre. Upp till 18 år.

   Driftsform

   Driftsform: Landsting/Region