Vård och stöd för barn

Bup, barn- och ungdomspsykiatrin

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för, och du som är upp till 18 år kan själv söka hjälp.

Den här texten riktar sig framförallt till dig som är förälder eller på annat sätt ansvarig för ett barn upp till 18 år.

Du som är yngre än 13 år:

Våga berätta kan du läsa mer om vart du kan vända dig om du behöver hjälp.

Du som är mellan 13 och 18 år:

På bup.se kan du läsa om BUP. Där finns information om hur BUP arbetar och vad du kan få för stöd och hjälp. Det är Stockholms läns landstings webbsida, och innehåller mycket information. Mycket av det som står där gäller också andra landsting och regioner, men för att få veta exakt hur det är där du bor måste du ta kontakt med det bup som finns där.

På umo.se kan du också läsa mer om att  dåligt och var du kan söka hjälp.

Till toppen av sidan