Telefonnummer:

0221-264 33

Telefontider:

 • Mån08:15 - 09:30
 • Mån-Fre13:30 - 15:00
 • Ons-Fre08:15 - 09:30

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Vårdcentralen Glasgatan 27, Köping
Län, kommun:
Västmanlands län, Köping
Postadress:
Barn- och ungdomspsyk mott, Glasgatan 27, Köping, Västmanlands sjukhus Köping, 731 81 Köping
Webbplats:
http://www.regionvastmanland.se

Till Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård kommer barn och ungdomar upp till 18 års ålder med måttlig till allvarlig psykisk ohälsa.

Vid lättare till måttliga psykiatriska problem kontaktas i första hand familjeläkare på er vårdcentral. Det finns psykologisk hjälp att få för barn och ungdom. Om ditt barn har tankar på att inte vilja leva eller ar en annorlunda verklighetsuppfattning – ring BUP Akutmottagning; 021-17 57 46.

Vanliga sökorsaker är nedstämdhet/depression, oro/ångest och allvarliga beteendeproblem. Det är vanligt att de som söker till BUP misstänker att barnet/ ungdomen har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel ADHD och autism. Det förekommer ofta att barn och ungdomar som kommer till BUP har varit med om svåra livshändelser som allvarligt försvårar deras vardag.

Vid en bedömning på BUP ställs alltid många frågor om sådant som påverkar psykisk ohälsa. Man frågar om nuvarande och tidigare familjesituation, skolsituation, fritid och relationer till kompisar och andra viktiga personer. Man frågar också om barnets/ungdomens tankar, känslor och sätt att reagera i olika situationer. En bedömning innehåller även medicinska frågor som till exempel tidigare och nuvarande sjukdomar och ärftlighet för  olika tillstånd.

I BUPs öppenvård arbetar man med bedömning och behandling för barn och ungdomar och deras familjer. Ibland görs en fördjupad utredning av barnets/ ungdomens psykiska ohälsa eller misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I BUPs öppenvård arbetar man både individuellt tillsammans med barnet/ ungdomen och med familjearbete där föräldrar och övriga familjemedlemmar deltar. Barn, ungdomar och föräldrar kan också, i vissa fall, erbjudas gruppbehandling. Ibland erbjuds medicinsk behandling.

I BUPs öppenvård arbetar socionomer/kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, familjebehandlare, beteendevetare och medicinska sekreterare.

Så här kommer du i kontakt med BUPs öppenvård

Till öppenvården kan du komma genom att själv söka eller genom en remiss från någon annan vårdgivare, till exempel skolhälsovård eller familjeläkare.

 • Om du som förälder är orolig för ditt barns psykiska hälsa kan du ringa till din familjeläkare för en första rådgivning då resurser finns i Primärvården för psykologiskt stöd. Om tillståndet försvåras eller bedöms som allvarligt kan en remiss till BUP bli aktuellt.

  Om ditt barn har tankar på att inte vilja leva, ring direkt till BUP Akutmottagning; 021-17 57 46.

  Vid ett första samtal på BUP, oftast med hela familjen, görs en bedömning av hur vi bäst tillsammans ska kunna hjälpa barnet/ungdomen till en bättre psykisk hälsa. Efter bedömningen påbörjas oftast en behandling som kan se olika ut, beroende på vilka behov barnet/ungdomen har. Som exempel kan nämnas familjesamtal, enskilda samtal, medicinering, gruppverksamhet, föräldrautbildning m m.

 • Du kan skicka in en egen vårdbegäran till oss där du beskriver dina besvär. En läkare kommer att bedöma din vårdbegäran på samma sätt som en remiss från till exempel en familjeläkare. Egen vårdbegäran innebär inte att du är garanterad att få en tid för besök.

  Egen vårdbegäran

  Du kan logga in och skicka din vårdbegäran via våra e-tjänster. Du kan också fylla i blanketten och skicka den med post till oss.

 • Följ med när Alex och gänget besöker BUP.

  Alex besöker BUP finns textad på svenska, engelska, arabiska, persiska (farsi), somaliska, turkiska samt syn- och teckentolkad.

 • Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt?  Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

  Läs mer här.

 • Har du frågor och funderingar? Här kan du anonymt ställa en fråga. Du kan också läsa om vad andra tonåringar frågat.

 • Här kan du ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar. Läs mer här.

 • Har du en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig?

  Då ska du inte behöva vara ensam med det. Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra. Läs mer här.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Västmanland möter barn- och ungdomar upp till 18 år med psykisk ohälsa, som är i behov av stöd, behandling och utredning.


Till BUP kommer barn och ungdomar med psykisk ohälsa av olika slag, till exempel nedstämdhet/depression, oro/ångest och svårigheter att hantera känslor och relationer till andra. Det är vanligt att barn och ungdomar som har stora svårigheter att fokusera och koncentrera sig söker hjälp hos oss.


Inom BUP Västmanland arbetar vi i personalen med barnens och ungdomarnas behov i fokus. Arbetet utgår från evidensbaserade metoder som har visat sig fungera inom barnpsykiatri.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är från 1 - 18 år.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region