BUP Köping

Vårdcentralen Glasgatan 27, Köping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

0221-263 14

Öppet idag

 • 08:00 - 16:00

Telefontid idag

 • 08:00 - 16:00Avbokning
 • 08:00 - 16:00Receptförnyelse
 • 08:15 - 14:00Övriga frågor

Fler tider och telefonnummer

Telefontider

 • Mån-Ons08:30 - 11:00 Rådgivning
 • Mån-Fre08:00 - 16:00 Avbokning
 • Mån-Fre08:00 - 16:00 Receptförnyelse
 • Mån-Fre08:15 - 14:00 Övriga frågor
 • Tis08:30 - 09:30 Sjuksköterska
 • Ons08:30 - 10:30 Sjuksköterska
 • Fre08:30 - 11:00 Rådgivning
 • Fre08:30 - 11:00 Sjuksköterska

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:00
Besöksadress:
Vårdcentralen Glasgatan 27, Köping
Län, kommun:
Västmanlands län, Köping
Postadress:
Barn- och ungdomspsyk mott, Glasgatan 27, Köping, Västmanlands sjukhus Köping, 731 81 Köping
Webbplats:
http://www.regionvastmanland.se

Till Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård kommer barn och ungdomar upp till 18 års ålder med måttlig till allvarlig psykisk ohälsa. Vägen in till BUP är via den länsövergripande mottagningen BUP Start som är placerad i Västerås. Så om ditt barn inte redan har en pågående kontakt på BUP så är det dit du ska vända dig. En film om BUP Start

Vid lättare till måttliga psykiatriska problem kontaktas i första hand familjeläkare på er vårdcentral. Det finns psykologisk hjälp att få för barn och ungdom. Om ditt barn har tankar på att inte vilja leva eller har en annorlunda verklighetsuppfattning – ring BUP Akutmottagning; 021-17 57 46.

Vid en bedömning på BUP ställs alltid många frågor om sådant som påverkar psykisk ohälsa. Man frågar om nuvarande och tidigare familjesituation, skolsituation, fritid och relationer till kompisar och andra viktiga personer. Man frågar också om barnets/ungdomens tankar, känslor och sätt att reagera i olika situationer. En bedömning innehåller även medicinska frågor som till exempel tidigare och nuvarande sjukdomar och ärftlighet för  olika tillstånd.

I BUPs öppenvård arbetar man med behandling för barn och ungdomar och deras familjer. Ibland görs en fördjupad utredning av barnets/ ungdomens psykiska ohälsa eller misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I BUPs öppenvård arbetar man både individuellt tillsammans med barnet/ ungdomen och med familjearbete där föräldrar och övriga familjemedlemmar deltar. Barn, ungdomar och föräldrar kan också, i vissa fall, erbjudas gruppbehandling. Ibland erbjuds medicinsk behandling.

I BUPs öppenvård arbetar socionomer/kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, familjebehandlare, beteendevetare och medicinska sekreterare.

 • Om du som förälder är orolig för ditt barns psykiska hälsa kan du ringa till din familjeläkare för en första rådgivning då resurser finns i Primärvården för psykologiskt stöd. Om tillståndet försvåras eller bedöms som allvarligt kan en remiss till BUP bli aktuellt.

  Vägen in till BUP är via den länsövergripande mottagningen BUP Start som är placerad i Västerås. Så om ditt barn inte redan har en pågående kontakt på BUP så är det dit du ska vända dig.

  Du kan logga in och skicka din vårdbegäran via våra e-tjänster.
  En läkare kommer att bedöma din vårdbegäran på samma sätt som en remiss från till exempel en familjeläkare. En egen vårdbegäran innebär inte att du är garanterad att få en tid för besök.

  Om ditt barn har tankar på att inte vilja leva, ring direkt till BUP Akutmottagning; 021-17 57 46.

  Vid ett första samtal på BUP, oftast med hela familjen, görs en bedömning av hur vi bäst tillsammans ska kunna hjälpa barnet/ungdomen till en bättre psykisk hälsa. Efter bedömningen påbörjas oftast en behandling som kan se olika ut, beroende på vilka behov barnet/ungdomen har. Som exempel kan nämnas familjesamtal, enskilda samtal, medicinering, gruppverksamhet, föräldrautbildning m m.

   

 • Vad behövs för att insatser som ges ska ha goda förutsättningar att göra skillnad?

  Att ni som patient och vårdtagare är aktiva i samarbetet

  BUP:s insatser bygger på en allians och ett samarbete som kräver att både ni som vårdnadshavare och ungdomen/barnen själv är aktiva och deltar i det gemensamma behandlings- eller utredningsarbetet.

  Kontinuitet

  Det är av största vikt att ni i god tid avbokar ert besök om ni inte har möjlighet att komma. Det ger verksamheten möjlighet att erbjuda ett annat barn i behov av BUP:s insatser en återbudstid. Vi ber er även prioritera ert besök så långt som möjligt.

 • Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt?  Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

  Läs mer här.

 • Om ditt barns psykiska hälsa försämras eller om skolmiljön inte är tillfredsställande utifrån ditt barns behov råder vi er att direkt kontakta rektor på skolan eller förskoleverksamheten.

  Skolan/förskolan är ansvarig för de elevhälsoteam som enligt skollagen ska finnas knutna till alla skolor och förskolor. Alla barn har rätt till en tillfredsställande anpassad skolgång oavsett om barnet har en barnpsykiatrisk diagnos eller inte. Frågor som rör miljön på skolan eller förskolan är inte i första hand BUP:s uppdrag. Det är skolan/förskolan som kan förändra och förbättra miljön i sin egen verksamhet så vi råder er därför att vända er direkt till dem.

 • Har du en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig?

  Då ska du inte behöva vara ensam med det. Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra. Läs mer här.

 • Här kan du ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar. Läs mer här.

 • All personal har tystnadsplikt, vilket innebär att det som sägs här inte förs vidare vare sig till närsjukvård, skola, daghem, sociala myndigheter eller någon annanstans utan att du som förälder ger ditt godkännande. Det finns dock ett undantag; om det finns misstanke att ett barn misshandlas eller på andra sätt far illa måste vi enligt lag anmäla till socialtjänsten. Du som förälder informeras då om det.

 • Via länken nedan kan du läsa mer om BUP och vad vi kan hjälpa till med.

  Läs mer om BUP här.   

  Följ med när Alex och gänget besöker BUP.  

  Alex besöker BUP finns textad på svenska, engelska, arabiska, persiska (farsi), somaliska, turkiska samt syn- och teckentolkad.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Västmanland möter barn- och ungdomar upp till 18 år med måttlig till allvarlig psykisk ohälsa, som är i behov av stöd, behandling och utredning.

Vägen in till BUP är via den länsövergripande mottagningen på BUP Start som är placerad i Västerås. Så om ditt barn inte redan har en pågående kontakt på BUP så är det dit du ska vända dig.

Till BUP kommer barn och ungdomar med måttlig till allvarlig psykisk ohälsa av olika slag, till exempel nedstämdhet/depression, oro/ångest och svårigheter att hantera känslor och relationer till andra. Det är vanligt att barn och ungdomar som har stora svårigheter att fokusera och koncentrera sig söker hjälp hos oss.

Inom BUP Västmanland arbetar vi i personalen med barnens och ungdomarnas behov i fokus. Arbetet utgår från evidensbaserade metoder som har visat sig fungera inom barnpsykiatri.

Information till patienter

Nu finns journaldokumentation från barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland tillgänglig via 1177.se

Du som är över 16 år eller vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa information ur journalen genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre. Upp till 18 år.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region