Undersökningar under graviditeten

Barnmorskebesök under graviditeten i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Här kan du läsa om de besök under graviditeten som erbjuds i Region Västmanland. Förbered dig gärna inför ditt besök genom att ta del av informationen för respektive graviditetsvecka.

Så snart du vet att du är gravid kan du höra av dig till din barnmorskemottagning och beställa tid för ett hälsosamtal. Alla besök hos barnmorska är avgiftsfria och frivilliga.

Du som är frisk erbjuds ungefär 10 besök hos din barnmorskemottagning. Du och din barnmorska planerar tillsammans hur många besök det blir och hur de fördelas. Det kan innebära att du får extra besök utifrån hur du mår och andra omständigheter som kan påverka din graviditet.

Under graviditeten blir du erbjuden att göra två ultraljudsundersökningar på Specialistmödravården som ligger i Västerås.

Bra att veta innan dina besök

Det är viktigt att du känner dig trygg. Prata gärna med din barnmorska om du har funderingar över någon undersökning. Din partner är välkommen att följa med på besöken men vid ett tillfälle i början av graviditeten vill barnmorskan gärna träffa dig enskilt.

Barnmorskan antecknar i din journal vid varje besök. Journaluppgifter om den blivande mamman, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Västmanland. Vissa uppgifter förs över till kvalitetsregister, Medicinska födelseregistret och Graviditetsregistret.

Via Graviditetsregistret kommer du som är gravid få möjlighet att delta i en enkät som kallas Graviditetsenkäten. Mer om enkäten läser du på sidan Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd.

Covid-19 under graviditet, förlossning och BB-tid

På grund av den pågående pandemin kommer all vårdpersonal du möter under graviditet, förlossning och BB-tid att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Det kan innebära begränsningar kring möjligheten att ha sällskap av närstående eller partner under dina vårdbesök.

Följ länken för att läsa mer om Graviditet och vaccination mot Covid-19.

Film: Föda barn i Västmanland

För att du ska få möjlighet att förbereda dig så finns en film om att föda barn i Västmanland. Filmen innehåller information från barnmorskemottagning, förlossningsavdelning, BB Västerås och Amningsmottagning.

Vecka 5-8 – hälsosamtal

Du erbjuds ett tidigt besök hos barnmorskan inom 7 dagar efter kontakt med barnmorskemottagningen. Det besöket sker ungefär i graviditetsvecka 5-8. Du och barnmorskan har då ett hälsosamtal om dina levnadsvanor som kost, fysisk aktivitet, alkohol, tobak, hur du mår och om du tar några läkemedel. Du får också frågor om din psykiska hälsa under besöken hos barnmorskan. Under detta besök kommer barnmorskan visa dig var du kan ta del av informationen om fosterdiagnostik.

Om du vill ha mer information efter att du sett filmerna om fosterdiagnostik i Västmanland kan du boka in ett samtal med barnmorska på Specialistmödravården Västmanlands sjukhus i Västerås.

Här kan du skriva ut och fylla i en hälsodeklaration (PDF) som du lämnar till barnmorskan när ni träffas för hälsosamtal.

Gruppträffar Sund start

Region Västmanland erbjuder dig med BMI över 30 att medverka vid digitala gruppträffar tillsammans med andra gravida. Gruppträffarna leds av en dietist och en barnmorska. Syftet med träffarna är att inspirera till en hälsosam livsstil för både dig och ditt barn.

Förbered dig med den digitala utbildningen Sund start
Innan gruppträffarna behöver du ta del av den digitala utbildningen Sund start som ligger på Region Stockholms webb.

Du kan behöva navigera till utbildningen via de här stegen:

1. Klicka här: Sund start
2. Du kommer då till lartorget.sll.se
3. Klicka på kurskatalog.
4.Ange sökfras ”Sund start”
4. Klicka på Sök
5. Klicka på länken till kursen

Utbildningen syftar till att ge inspiration om hälsosamma levnadsvanor och vad du som gravid behöver veta om vikt, mat och matvanor - och hur de påverkar dig och ditt barn. Den digitala utbildningen vänder sig främst till dig som är gravid och som har övervikt eller fetma.

Så här bokar du dig på gruppträffarna:

1. Klicka här: Boka gruppträff
2. Logga in med ditt Bank-id
3. Godkänn att du tagit del av informationen som visas
4. Välj tillfälle
5. Välj dag och tid som passar dig

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 8-12 – inskrivningsbesök

Vid det här besöket går du och barnmorskan igenom tidigare sjukdomar, graviditeter, ärftliga sjukdomar, din livssituation, psykisk hälsa och hur du mår. Ni planerar också in dina kommande besök under graviditeten.

Det finns även tid för egna frågor och funderingar om graviditeten.

Att vara gravid kan väcka många tankar och funderingar. Om du känner dig orolig för något under graviditeten kan du behöva extra stöd. Prata med din barnmorska så kan ni komma överens om vilket stöd just du behöver.

Undersökningar och prover som görs under graviditen


Blodtryck

Ditt blodtryck tas vid inskrivningen och även vid varje ytterligare besök på barnmorskemottagningen. Det är vanligt att blodtrycket sjunker något i början av graviditeten. Högt blodtryck i kombination med protein i urinen kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning.

Urinprov

Du får lämna urinprov för att eventuella bakterier eller protein, så kallade äggviteämnen, ska kunna upptäckas.

Vikt

Din vikt kontrolleras vid flera tillfällen under graviditeten. Hur mycket man går upp i vikt under graviditeten varierar mellan olika personer.

Blodprov

Det som undersöks med blodproven är din sköldkörtels funktion, ditt blodvärde och järnvärde, din blodgrupp, eventuella infektioner i kroppen och ditt blodsocker.

Andra provtagningar

Om du har fått eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten så erbjuds du att ta cellprovet vid ditt inskrivningsbesök. Du erbjuds också provtagning för klamydia.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 18–20 - ultraljudsundersökning

Mellan graviditetsvecka 18–20 kan du göra ett så kallat rutinultraljud på Specialistmödravården Västmanlands sjukhus i Västerås. Vid rutinultraljudet görs en detaljerad undersökning av fostret. Du får också ett datum för beräknad förlossning. Om det upptäcks avvikelser i samband med ultraljudet erbjuds du alltid vidare utredning.

Här kan du läsa mer inför ultraljudsundersökningen:

Hör av dig till barnmorskemottagningen när du har varit på ultraljudsundersökningen för att boka tid för ditt nästa besök.

 

Vecka 24

Vid det här besöket kommer barnmorskan att börja mäta ditt symfys-fundusmått. Det innebär att din mage mäts med ett måttband från blygdbenet till livmoderns högsta punkt. Genom mätningen kontrollerar man barnets tillväxt i livmodern. Barnmorskan lyssnar också på barnets hjärtljud, tar blodtryck och blodprov.

Du och din barnmorska samtalar också om din graviditet, den kommande förlossningen och annat som rör föräldraskapet. Du får information om föräldragrupper och amningskurs för blivande föräldrar genom en webbutbildning i form av en film som du hittar när du loggar in. Sök efter BB återbesök under Mottagningar ”Hitta och lägg till”. Där hittar du en länk till filmen.

Du får ett moderskapsintyg av barnmorskan som du ska skicka in till Försäkringskassan.

Det är viktigt att kontakta förlossningsavdelningen vid

  • Regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila
  • Någon form av blödning
  • Misstanke om att fostervattnet har gått

Om du upplever att barnet rör sig mindre i magen kontaktar du din barnmorskemottagning eller förlossningsavdelningen.

Klinikappen BB Västerås

I Klinikappen för BB Västerås finns information som kan vara bra att veta innan du kommer till förlossningen och BB. Den innehåller också information som kan vara bra att ha tillgängligt under BB-tiden och när du kommit hem med bebisen. Ladda gärna ner appen redan under graviditeten.

Du hittar Klinikappen på Appstore och Googleplay för gratis nerladdning. Som användarnamn och lösenord i appen skriver du: BBVästerås. 

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 28-29

Det här besöket sker i vecka 28 för dig som ska föda barn för första gången och i vecka 29 för dig som har fött barn tidigare. Barnmorskan kommer att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud, ta blodtryck och blodprov.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 31 - Besök för dig som ska föda för första gången

Detta besök är för dig som ska föda barn för första gången. Du träffar barnmorskan som kommer att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud och ta ditt blodtryck. 

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 33

Vid det här besöket kommer barnmorskan att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud, ta blodtryck och eventuellt blodprov. Du och din barnmorska pratar också om din psykiska hälsa och hur du mår.

Du kommer också att få information om barnavårdscentralernas verksamhet dit ni sedan fortsätter att gå när barnet är fött.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 35

Vid det här besöket kommer barnmorskan att mäta ditt symfys-fundusmått mått, lyssna på barnets hjärtljud, ta blodtryck och blodprov. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Barnmorskan skriver tillsammans med dig/er en sammanfattning av graviditeten i journalen och tankar inför den kommande förlossningen, amning och första tiden med barnet.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 37

Vid det här besöket kommer barnmorskan att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud och ta blodtryck. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Din vikt kontrolleras också vid det här besöket.

Under besöker kommer ni att boka in en tid för ett eftervårdsbesök cirka 6-12 veckor efter förlossningen.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 39

Vid det här besöket kommer barnmorskan att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud och ta blodtryck. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Barnmorskan kommer att ge dig muntlig och skriftlig information om vad som händer om du inte fött barn innan graviditetsvecka 41+0.

Vecka 41

Om barnet inte fötts innan graviditetsvecka 41+2 kontaktar du förlossningsavdelningen i Västerås på 021–17 31 16. Du får då en tid för bedömning av graviditeten senast i graviditetsvecka 41+6. Om du har en bokad tid till din barnmorska innan dess är det viktigt att du även går på den tiden för att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud och ta blodtryck. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen.

Eftervårdsbesök 6-12 veckor efter förlossningen

Graviditeten avrundas med ett eftervårdsbesök hos barnmorskan cirka 6-12 veckor efter förlossningen. Du/ni får ett bra tillfälle att prata om förlossningen och om hur det är att ha blivit förälder, din psykiska hälsa och hur du mår. Barnmorskan kommer att erbjuda en gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läkt och bäckenbottens funktion. Du får information om bäckenbottenträning och vid behov preventivmedelsrådgivning. Din vikt och ditt blodvärde följs också upp vid eftervårdsbesöket.

Om du inte har fått någon tid för eftervårdsbesök kan du själv kontakta din barnmorskemottagning för att boka en tid.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Till toppen av sidan