UNDERSÖKNINGAR UNDER GRAVIDITETEN

Barnmorskebesök under graviditeten i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Här kan du läsa om de besök under graviditeten som erbjuds i Region Västmanland. Förbered dig gärna inför ditt besök genom att ta del av informationen för respektive graviditetsvecka.

Så snart du vet att du är gravid kan du höra av dig till din barnmorskemottagning och beställa tid för ett hälsosamtal. Alla besök hos barnmorska är avgiftsfria och frivilliga.

Du som är frisk erbjuds ungefär 10 besök hos din barnmorskemottagning. Du och din barnmorska planerar tillsammans hur många besök det blir och hur de fördelas. Det kan innebära att du får extra besök utifrån hur du mår och andra omständigheter som kan påverka din graviditet.

Under graviditeten blir du erbjuden att göra två ultraljudsundersökningar på Specialistmödravården som ligger i Västerås.

Bra att veta innan dina besök

Det är viktigt att du känner dig trygg. Prata gärna med din barnmorska om du har funderingar över någon undersökning. Din partner är välkommen att följa med på besöken men vid ett tillfälle i början av graviditeten vill barnmorskan gärna träffa dig enskilt.

Barnmorskan antecknar i din journal vid varje besök. Journaluppgifter om den blivande mamman, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Västmanland. Vissa uppgifter förs över till kvalitetsregister, Medicinska födelseregistret och Graviditetsregistret.

Via Graviditetsregistret kommer du som är gravid ges möjlighet att delta i en enkät som kallas Graviditetsenkäten.

Covid-19 under graviditet, förlossning och BB-tid

På grund av den pågående pandemin kommer all vårdpersonal du möter under graviditet, förlossning och BB-tid att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Det kan innebära begränsningar kring möjligheten att ha sällskap av närstående eller partner under dina vårdbesök.

Film: Föda barn i Västmanland

För att du ska få möjlighet att förbereda dig så finns en film om att föda barn i Västmanland. Filmen innehåller information från barnmorskemottagning, förlossningsavdelning, BB Västerås och Amningsmottagning.

Vecka 5-8 – hälsosamtal

Du erbjuds ett tidigt besök hos barnmorskan inom 7 dagar efter kontakt med barnmorskemottagningen. Det besöket sker ungefär i graviditetsvecka 5-8. Du och barnmorskan har då ett hälsosamtal om dina levnadsvanor som kost, fysisk aktivitet, alkohol, tobak, hur du mår och om du tar några läkemedel. Du får också frågor om din psykiska hälsa under besöken hos barnmorskan. Under detta besök kommer barnmorskan visa dig var du kan ta del av informationen om fosterdiagnostik.

Om du vill ha mer information efter att du sett filmerna om fosterdiagnostik i Västmanland kan du boka in ett samtal med barnmorska på Specialistmödravården Västmanlands sjukhus i Västerås.

Här kan du skriva ut och fylla i en hälsodeklaration (PDF) som du lämnar till barnmorskan när ni träffas för hälsosamtal.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 8-12 – inskrivningsbesök

Vid det här besöket går du och barnmorskan igenom tidigare sjukdomar, graviditeter, ärftliga sjukdomar, din livssituation, psykisk hälsa och hur du mår. Ni planerar också in dina kommande besök under graviditeten.

Det finns även tid för egna frågor och funderingar om graviditeten.

Att vara gravid kan väcka många tankar och funderingar. Om du känner dig orolig för något under graviditeten kan du behöva extra stöd. Prata med din barnmorska så kan ni komma överens om vilket stöd just du behöver.

Undersökningar och prover som görs under graviditen


Blodtryck

Ditt blodtryck tas vid inskrivningen och även vid varje ytterligare besök på barnmorskemottagningen. Det är vanligt att blodtrycket sjunker något i början av graviditeten. Högt blodtryck i kombination med protein i urinen kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning.

Urinprov

Du får lämna urinprov för att eventuella bakterier eller protein, så kallade äggviteämnen, ska kunna upptäckas.

Vikt

Din vikt kontrolleras vid flera tillfällen under graviditeten. Hur mycket man går upp i vikt under graviditeten varierar mellan olika personer.

Blodprov

Det som undersöks med blodproven är din sköldkörtels funktion, ditt blodvärde och järnvärde, din blodgrupp, eventuella infektioner i kroppen och ditt blodsocker.

Andra provtagningar

Om du har fått eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten så erbjuds du att ta cellprovet vid ditt inskrivningsbesök. Du erbjuds också provtagning för klamydia.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 12–14 – tidigt ultraljud

Mellan graviditetsvecka 12–14 kan du göra ett tidigt ultraljud på Specialistmödravården Västmanlands sjukhus i Västerås. Vid detta ultraljud kontrolleras antalet foster och en första organbedömning utförs. Om möjligt får du också ett datum för beräknad förlossning. Om det upptäcks avvikelser i samband med ultraljudet erbjudas du alltid vidare utredning.

Boka din tid för tidigt ultraljud genom att logga in. Sök efter Specialistmödravården under "Mottagningar", välj "Hitta och lägg till".

De flesta ultraljudsundersökningar under graviditet görs utanpå magen. Ibland behöver dock undersökningen kompletteras med ett vaginalt ultraljud. Om du istället vill göra ett så kallat KUB-test (kombinerat Ultraljud och Biokemi) så kan du göra även det på Specialistmödravården Västmanlands sjukhus i Västerås.

Vecka 19-20 - ultraljudsundersökning

Mellan graviditetsvecka 19–20 kan du göra ett så kallat rutinultraljud på Specialistmödravården Västmanlands sjukhus i Västerås. Vid rutinultraljudet görs en detaljerad undersökning av fostret. Du får också ett datum för beräknad förlossning. Om det upptäcks avvikelser i samband med ultraljudet erbjuds du alltid vidare utredning.

Ultraljudet sker på Specialistmödravården, Västmanlands sjukhus Västerås. Om du inte har fått en tid för rutinultraljud vid tidigare besök kan du boka tid genom att logga in eller på telefon 021-175484, måndag-torsdag klockan 7–16 samt fredag klockan 7–14.

Hör av dig till barnmorskemottagningen när du har varit på ultraljudsundersökningen för att boka tid för ditt nästa besök.

Här kan du läsa mer inför ultraljudsundersökningen:

Vecka 24

Vid det här besöket kommer barnmorskan att börja mäta ditt symfys-fundusmått. Det innebär att din mage mäts med ett måttband från blygdbenet till livmoderns högsta punkt. Genom mätningen kontrollerar man barnets tillväxt i livmodern. Barnmorskan lyssnar också på barnets hjärtljud, tar blodtryck och blodprov.

Du och din barnmorska samtalar också om din graviditet, den kommande förlossningen och annat som rör föräldraskapet. Du får information om föräldragrupper och amningskurs för blivande föräldrar genom en webbutbildning i form av en film som du hittar när du loggar in. Sök efter BB återbesök under Mottagningar ”Hitta och lägg till”. Där hittar du en länk till filmen.

Du får ett moderskapsintyg av barnmorskan som du ska skicka in till Försäkringskassan.

Det är viktigt att kontakta förlossningsavdelningen vid

  • Regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila
  • Någon form av blödning
  • Misstanke om att fostervattnet har gått

Om du upplever att barnet rör sig mindre i magen kontaktar du din barnmorskemottagning eller förlossningsavdelningen.

Klinikappen BB Västerås

I Klinikappen för BB Västerås finns information som kan vara bra att veta innan du kommer till förlossningen och BB. Den innehåller också information som kan vara bra att ha tillgängligt under BB-tiden och när du kommit hem med bebisen. Ladda gärna ner appen redan under graviditeten.

Du hittar Klinikappen på Appstore och Googleplay för gratis nerladdning.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 28-29

Det här besöket sker i vecka 28 för dig som ska föda barn för första gången och i vecka 29 för dig som har fött barn tidigare. Barnmorskan kommer att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud, ta blodtryck och blodprov.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 31 - Besök för dig som ska föda för första gången

Detta besök är för dig som ska föda barn för första gången. Du träffar barnmorskan som kommer att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud och ta ditt blodtryck. 

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 33

Vid det här besöket kommer barnmorskan att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud, ta blodtryck och eventuellt blodprov. Du och din barnmorska pratar också om din psykiska hälsa och hur du mår.

Du kommer också att få information om barnavårdscentralernas verksamhet dit ni sedan fortsätter att gå när barnet är fött.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 35

Vid det här besöket kommer barnmorskan att mäta ditt symfys-fundusmått mått, lyssna på barnets hjärtljud, ta blodtryck och blodprov. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Barnmorskan skriver tillsammans med dig/er en sammanfattning av graviditeten i journalen och tankar inför den kommande förlossningen, amning och första tiden med barnet.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 37

Vid det här besöket kommer barnmorskan att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud och ta blodtryck. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Din vikt kontrolleras också vid det här besöket.

Under besöker kommer ni att boka in en tid för ett eftervårdsbesök cirka 6-12 veckor efter förlossningen.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Vecka 39

Vid det här besöket kommer barnmorskan att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud och ta blodtryck. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen.

Vecka 41

Om barnet inte fötts vid beräknat förlossningsdatum kommer du på ett besök till hos din barnmorska för att mäta ditt symfys-fundusmått, lyssna på barnets hjärtljud och ta blodtryck. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen.

Du får en tid för överburenhetskontroll på sjukhuset, din barnmorska meddelar dig när det är aktuellt.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Eftervårdsbesök 6-12 veckor efter förlossningen

Graviditeten avrundas med ett eftervårdsbesök hos barnmorskan cirka 6-12 veckor efter förlossningen. Du/ni får ett bra tillfälle att prata om förlossningen och om hur det är att ha blivit förälder, din psykiska hälsa och hur du mår. Barnmorskan kommer att erbjuda en gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läkt och bäckenbottens funktion. Du får information om bäckenbottenträning och vid behov preventivmedelsrådgivning. Din vikt och ditt blodvärde följs också upp vid eftervårdsbesöket.

Om du inte har fått någon tid för eftervårdsbesök kan du själv kontakta din barnmorskemottagning för att boka en tid.

Här kan du läsa mer inför besöket:

Till toppen av sidan