Att sköta ett nyfött barn

Neonatalvård i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

På neonatalavdelning 69 Västerås sjukhus vårdas förtidigt födda barn och sjuka nyfödda barn. Föräldrar och barn bor tillsammans på eget rum under vårdperioden. Om barnet behöver en mer utökad övervakning vårdas barnet på avdelningens intensivvårdssal.

Avdelningen vårdar barn som föds från graviditetsvecka 28 och uppåt och fullgångna barn som behöver extra vård och observation efter födseln. Om ett barn förväntas födas tidigare än graviditetsvecka 28 flyttas den gravida kvinnan till regionens universitetssjukhus i Uppsala. Vi är alltid förberedda på det oväntade och vi samarbetar med det neonatala transportteamet från närliggande universitetssjukhus. Teamet transporterar de barn som inte kan vårdas hos oss.

Så fungerar det på neonatalavdelningen

Region Sörmland har en filmen om för tidigt födda Nayeli. Filmen berättar ur ett barns perspektiv hur det kan fungera på en neonatalavdelning.

Besök

Föräldrar bör vara tillsammans med sitt barn på avdelningen dygnet runt så länge de inte har symtom på smittsamma infektioner, så som förkylning eller magsjuka.

Alla besökare och syskon ska vara utan tecken på smittsam infektion för att få vara inne på neonatalavdelninge. Känner du dig osäker på vad som gäller: rådfråga personalen.


Besöksrestriktioner under säsong för influensa- och covid-19

Då barnen som vårdas på neonatalavdelningen ofta är infektionskänsliga är det viktigt att vi minskar risken för smittspridning så mycket som vi kan.

Under säsong för RS-virus och covid-19 får inte syskon eller besökare följa med in på neonatalavdelningen.

Hygien

På avdelningen vårdas särskilt infektionskänsliga barn. För att minska risken för smittspridning mellan barnen är det viktigt att föräldrar och personal följer basala hygienrutiner. Alla bär på bakterier, även den som är frisk. God handhygien är den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning. Föräldrar, personal och eventuella besökare får inte ha ringar, klockor, armband, lösnaglar eller nagellack.

Samvård - Noll separation

Familjen ses som en helhet då föräldrarna är viktiga i barnets vård och personalen har fokus både på barnet och föräldrarna.

Vården på avdelningen syftar till att stödja barnet och dig som förälder för att bygga upp anknytningen mellan er samt stärka dig i din roll som förälder. Du är den viktigaste för ditt barn. Vi som personal försöker underlätta för dig att vara med ditt barn, helst hela tiden.

Vi arbetar utifrån ett arbetssätt där alla separationer mellan barn och föräldrar ska undvikas så långt det är möjligt. Barnet ska vårdas tillsammans med sina föräldrar då det gynnar anknytningen och barnets fysiska och psykiska utveckling. Nyförlösta mödrar kan utifrån mammans tillstånd vårdas på avdelningen i samarbete med BB. Barnmorskor finns tillgängliga dygnet runt vid behov.

Vård efter barnets behov - NIDCAP

Personalen på avdelningen arbetar utifrån NIDCAP (Newborn Individualized Care and Assessment Program) som innebär att vården anpassas efter barnets individuella behov och individuella mognadsgrad. Det är viktigt att barnet får lugn och ro, samt att ljus och ljud dämpas. Vi försöker efterlikna miljön i mammas mage så mycket som möjligt för att ge barnet optimala förutsättningar att utvecklas.

Hud mot hud

Bäbis med sond ligger med huvudet tyckt mot förälders bröst

Det finns flera positiva effekter med att vårda barnet hud mot hud med dig som förälder. Dina hjärtslag och kroppsvärme har en lugnande inverkan på ditt barn. Närheten gör det även lättare att tolka barnets signaler och stimulerar mammans mjölkproduktion. Hud mot hud bidrar även till att barnet håller en jämnare kroppstemperatur och stabilare blodsockernivå. Vårdtiden på sjukhuset blir kortare för barn som vårdas hud mot hud.

Tillmatning och pumpning

Det är viktigt att barnen får i sig tillräckligt med mat. Är barnet sjukt eller litet har barnet till en början svårare att tillgodose sig maten på egen hand. Därför får många av barnen som vårdas på avdelningen en matsond, som går via näsan ner i magsäcken. Där får barnet bröstmjölk eller ersättning. Även om barnet behöver stöd med att matas via sond kan den även äta det den orkar på egen hand. Ju oftare ett förtidigt fött eller sjukt nyfött barn får ligga vid bröstet och få mjölk i munnen, desto fortare lär det sig suga. På avdelningen arbetar vi aktivt för att stötta er som föräldrar i att mata ert barn.

Om barnet inte orkar suga och äta på egen hand och du som mamma önskar att amma finns möjligheten att pumpa för att få igång mjölkproduktionen. Så snart du orkar efter förlossningen får du hjälp att handmjölka ur de första dropparna råmjölk. Råmjölken ges till ditt barn i sond eller med kopp. På avdelningen blir du sedan visad i hur du kan använda en elektrisk bröstpump.

Samvårdsrum

Barnets föräldrar bor på avdelningen under hela vårdtiden på ett eget rum ett så kallat samvårdsrum. Om barnets medicinska tillstånd tillåter så kan även barnet vårdas inne på samvårdsrummet. Om barnet behöver en mer utökad övervakning så vårdas det på avdelningens intensivvårdssal.

Intensivvård

På intensivvårdssalen vårdas barn som har behov av andningsstöd eller på annat sätt behöver en utökad övervakning av personal dygnet runt. Vid varje vårdplats finns en vuxensäng och en fåtölj där möjlighet finns att ligga hud mot hud med sitt barn dygnet runt. 

Kök för föräldrar

På avdelningen finns ett kök för föräldrar där du kan förvara förvara kyl- och frysvaror samt laga egen mat. Avdelningen bjuder på frukost klockan 07.30-11.00 under hela vårdtiden.

Tvätt

Det finns möjlighet att boka en tvättmaskin för tvätt av dina och ditt barns kläder.

Parkering

Närmsta ingång till neonatalavdelningen är ingång 31, det finns besöksparkering i närheten. Parkeringskort kan du köpa i receptionen vid sjukhusets huvudentré.

Mobiler, surfplattor och internet

Undvik telefonsamtal nära barnet då barnet är känsligt för ljud. Telefonsamtal får ske på samvårdsrum, i föräldrakök eller korridoren utanför avdelningen.

När barnet vårdas i famnen och är kopplat till medicinskteknisk utrustning ska telefonen vara inställd på flygplansläge men Wi-Fi får vara påslaget.

Det finns risk att radiosignaler kan störa medicinteknisk utrustning. Därför gäller ett avstånd på 0,5 meter mellan teknisk utrustning på avdelningen och mobiltelefoner.

Var mycket noggrann med hygienen: Sprita alltid händerna direkt efter att du använt din mobiltelefon, dator, DVD-spelare och surfplatta.

Hemvård/permission

När barnet inte behöver vårdas på sjukhuset längre är permissioner i hemmet ett alternativ. Under permissionstiden besöker ni istället Permissionsmottagningen 2–3 gånger i veckan. På de besöken utvärderar personalen barnets behov och stöd samt ger rådgivning i den fortsatta vården. Du som förälder kan under permissionstiden alltid komma i kontakt med avdelningen, dygnet runt.

Även hemvård ett alternativ. Vid hemvård kommer en barnsjuksköterska på besök några gånger i veckan och väger barnet samt följer upp hur allt går i hemmet. Du som förälder har fortsatt stöd dygnet runt. Skulle du vilja nåt är det bara att ringa.

När barnet sedan skrivs ut från Permissionsmottagningen eller Hemvården övertar BVC uppföljningen av barnet. Barn som föds före vecka 32 tillhör ett särskilt neo-uppföljningsprogram som innebär att barnet får träffa läkare och fysioterapeut tills barnet är 5 år.

Neonatalregistret (SNQ)

Avdelningen rapporterar till Neonatalregistret (SNQ) som är ett kvalitetsregister för neonatalvården. Alla barn som vårdas på en neonatalavdelning i Sverige registreras i SNQ med syfte att förbättra neonatalvårdens kvalitét.

Efter vård på avdelning 69 får du som förälder ett SMS med inbjudan till en enkät från SNQ. Enkäten består av 15 frågor och tar inte lång tid att besvara. Svaren är anonyma. SMS skickas ut två veckor efter att ditt barn skrivits ut till hemmet, hemvård eller till annat sjukhus. Enkäten omfattar det första och eventuellt det andra sjukhuset som barnet vårdats på, men inte fler vårdtillfällen. Samma enkät används i hela landet.

Stödgrupper

Svenska Prematurförbundet och Prematurföreningen Mirakel har information om barn som är förtidigt födda. De ordnar bland annat träffar för att stötta nyblivna föräldrar, och föräldrar vars barn har skrivits ut från sjukhuset. De har också information om vanliga reaktioner och ger råd till föräldrar och närstående. Det finns även information och grupper i sociala medier.

Donera bröstmjölk i Västmanland

Om du nyligen har fött barn och känner att amningen fungerar bra kan du göra en värdefull insats för sjuka nyfödda och förtidigt födda barn genom att donera bröstmjölk. Kontakta avdelningen på telefonnummer 021-17 33 41 för mer info. Läs mer på sidan Donera bröstmjölk.

Till toppen av sidan