Undersökningar under graviditeten

Ultraljudsundersökning vid graviditet

Med hjälp av ljudvågor kan en ultraljudsundersökning visa rörliga bilder av fostret. Bilderna kan bland annat visa hur länge graviditeten har pågått, om det finns fler än ett foster och hur fostret utvecklas. Alla gravida erbjuds ett ultraljud mellan vecka 18 och 20.

Ultraljudsundersökning med en bild på fostret på skärmen. Fotografi.
Ett ultraljud kan göras under hela graviditeten. Alla gravida brukar erbjudas rutinultraljud någon gång mellan vecka 18 och 20.
Västmanland

Ultraljud under graviditet

Ultraljudsundersökningarna under graviditet görs på Specialistmödravården vid Västmanlands sjukhus Västerås.

Ultraljudsundersökningar

I Västmanland erbjuds alla gravida två ultraljudsundersökningar under graviditeten. Tidigt ultraljud (TUL) alternativt KUB och rutinultraljud (RUL).

  • Tidigt ultraljud (TUL) utförs kring graviditetsvecka 12-14. Vid detta ultraljud ses antalet foster och en första organbedömning görs. Om möjligt får man ett datum för beräknad förlossning enligt ultraljud.
  • KUB – kombinerat ultraljud och blodprov utförs även det i graviditetsvecka 12-14. Inför ett eventuellt KUB-test är det önskvärt att man tar del av information kring fosterdiagnostik. Om man därefter har ytterligare frågor kring fosterdiagnostik kan man boka ett samtal med barnmorska på Specialistmödravården.
  • Rutinultraljud (RUL) utförs kring graviditetsvecka 19–20. Vid rutinultraljudet görs en mer detaljerad organscreening och datum för beräknad förlossning enligt ultraljud bestäms, om det inte gjorts tidigare.

Vid samtliga ultraljudsundersökningar kan avvikelser upptäckas. I dessa fall erbjuds alltid vidare undersökning eller utredning.

De flesta ultraljudsundersökningar under graviditet görs utanpå magen. Ibland behöver dock undersökningen kompletteras med ett vaginalt ultraljud.

Tidsbokning

När du loggar in för att boka tid: sök Specialistmödravården under Mottagningar ”Hitta och lägg till”.

  • Samtal med barnmorska på specialistmödravården bokas genom att logga in eller via telefon till Specialistmödravården 021-17 54 84.
  • TUL - logga in för att boka tid. Det är viktigt att du bokar din tid enligt det datumintervall som barnmorskan på barnmorskemottagningen gett dig. Utgå inte från veckoangivelsen i graviditetsappar då det gör att bokningen blir i fel graviditetsvecka. 
  • KUB - bokas via telefon Specialistmödravården 021-17 54 84.
  • RUL - bokas i samband med TUL/KUB eller via telefon Specialistmödravården 021-17 54 84.

En del får även göra tidigt vaginalt ultraljud, ultraljud som en del av KUB eller tillväxtultraljud. Ultraljud är en säker metod som inte ger någon ökad risk för missfall.

Ultraljudsundersökning är frivillig, precis som all annan fosterdiagnostik. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

Till toppen av sidan