Stöd till föräldrar i Västmanland

Vad är föräldraskapsstöd?

Innehållet gäller Västmanland

Föräldraskapsstöd är hjälpande och stödjande insatser som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn.

Film om föräldraskapsstöd

Det finns insatser och aktiviteter att ta del av för att få råd och stöd kring frågor som handlar om rollen som förälder och relationen mellan förälder och barn. Det kallas för föräldraskapsstöd. Att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn kan göra att barnet mår bra under hela uppväxten och hela vägen in i vuxenlivet.

Vi har för läsbarhetens skull valt att skriva förälder och med detta menar vi biologiska föräldrar, vårdnadshavare eller andra vuxna som har huvudansvar för barn.

Exempel på verksamheter dit föräldrar kan vända sig:

  • Mödrahälsovården, MHV (barnmorskemottagning, BMM)
  • Barnhälsovården, BHV (barnavårdcentral, BVC) 
  • Öppen förskola
  • Socialtjänst
  • Familjecentral
  • Förskola och grundskola
  • Elevhälsan
  • Hälso- och sjukvården
  • Civilsamhället, exempelvis föreningar eller trossamfund
  • Digitalt föräldraskapsstöd

Varför finns föräldraskapsstöd?

Ibland är det svårt att veta vad du som förälder kan göra och tänka på i olika situationer som uppstår kring ditt barn. Genom att ta del av föräldraskapsstöd får du kunskap och råd kring vad du kan påverka för att ditt barn ska må bra och utvecklas. Forskning visar att det kan leda till att barn bland annat får bättre psykisk hälsa, klarar av skolan och inte hamnar i kriminalitet.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att växa upp i en trygg och god miljö oavsett bakgrund. Föräldrar har det yttersta ansvaret för barnets uppfostran men samhället har också en skyldighet att stötta i rollen som förälder.

Barnkonventionen - om barnets rättigheter

Föräldraskapsstöd i din kommun

Utbudet för dig som förälder ser lite olika ut, beroende på var i länet du bor. Här kan du läsa om det stöd som föräldrar kan få i just din kommun.

 

 

 

 

 

Till toppen av sidan