Undersökningar under graviditeten

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. Med ultraljud, KUB, NIPT, fostervattensprov och moderkaksprov kan du få veta om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar.

All fosterdiagnostik är frivillig. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

Västmanland

Fosterdiganostik i Västmanland

Du kan göra alla provtagningar för fosterdiagnostik på Västmanlands sjukhus Västerås. Proverna skickas till Uppsala Akademiska sjukhus för analys. Du får sen svaret skickat till dig med post.

Filmer om fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik - Hur gör du ditt val? (länk leder till Youtube)
Vad kan det vanligast förekommande testerna under graviditeten visa? (länk leder till Youtube)

Till toppen av sidan