SMÄRTLINDRING UNDER FÖRLOSSNINGEN

Sterila kvaddlar

Sterila kvaddlar är sprutor med sterilt vatten i huden. Kvaddlarna sätter fart på kroppens egen smärtlindring. De tar också uppmärksamheten från förlossningssmärtan. Det varierar från person till person hur mycket man tycker att metoden hjälper.

Sterila kvaddlar startar igång kroppens eget system för smärtlindring. Det är en icke-medicinsk metod. Här kan du läsa mer om smärta under förlossningen.

Så går behandlingen till

Barnmorskan tvättar av huden innan du får kvaddeln. Sedan sprutar barnmorskan in sterilt vatten i huden, vanligtvis i ryggslutet eller nedre delen av magen.

Sprutan ger en intensiv smärta, ungefär som ett getingstick. Det gör ont i 20-30 sekunder per spruta. Ofta läggar man flera sterila kvaddlar på samma gång.

Kvaddel är när det blir som en liten upphöjning i huden, som snabbt går över. Kvaddeln som du får under förlossningen är som 3-5 mm liten kudde eller bula under huden. 

Hur fungerar smärtlindringen?

Sterila kvaddlar gör att du får endorfiner i kroppen. Det är kroppen egna ämnen som lindrar smärta och oro.

De sterila kvaddlarna känns så starkt att du får annat att tänka på än förlossningssmärtan. Hjärnan har svårt att ta emot många signaler på en gång. Ungefär som om du nyper dig i armen samtidigt som du får en spruta. Då känns sprutan mindre när du känner av smärtan från nypet. Nypet förvillar kroppens intryck.

Ofta blir effekten bäst om smärtan är centrerad till en plats, det vill säga antingen fram eller bak. Är smärtan diffus och över hela ryggen och magen kan det vara svårt att få bra effekt.

Vilken annan smärtlindring kan jag kombinera med?

Sterila kvaddlar användas som enda smärtlindring eller kombineras med vilken annan smärtlindring som helst.

När under förlossningen passar smärtlindringen bäst?

Kvaddlarna är effektiva under hela öppningsskedet. Du kan få nya sprutor varannan timme. Metoden är särskilt bra om du har ont i ryggen och om du har ont mellan värkarna.

Hur länge verkar smärtlindringen?

Den smärtstillande effekten av sterila kvaddlar håller i sig i en till två timmar.

Fördelar med sterila kvaddlar

Sterila kvaddlar påverkar inte värkarbetet eller barnet.

Det går snabbt att få kvaddlarna.

Nackdelar och biverkningar

Det gör ont. En del får också blåmärken vid insticksstället.

När är behandlingen olämplig?

Om du är spruträdd.

Om du har en blödarsjukdom eller tar blodförtunnande medel bör du prata med personalen om det innan du får sterila kvaddlar.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Läs mer på 1177.se

Till toppen av sidan