SMÄRTLINDRING UNDER FÖRLOSSNINGEN

Bäckenbottenbedövning, PDB

Pudendusblockad, PDB, är en bedövning som kan användas mot slutet av förlossningen. Den bedövar i bäckenbotten vid slidöppningen när barnet ska födas fram. Den passar också bra om du behöver sys efter förlossningen, eller om läkaren behöver använda sugklocka.

PDB är en medicinsk metod. Smärtan lindras med hjälp av läkemedel. Här kan du läsa mer om Smärta under förlossningen

Så går behandlingen till

När du får PDB är livmoderhalsen oftast helt öppen. Du får ligga med böjda ben brett isär när du får sprutan.

En barnmorska eller läkare för in en spruta och sprutar bedövningsmedel inne i slidan. Du får sprutan på två ställen.

Du kan få sprutan på utsidan i skinkan om det är efter att barnet har fötts. Sprutan läggs på samma ställe, fast utifrån.  

Du kan känna en stickande smärta av nålen och att det spänner när bedövningsmedlet sprutas in.

Hur fungerar smärtlindringen?

PDB bedövar en nerv som heter pudendusnerven. Nerven skickar smärtsignaler från stora delar av slidan och bäckenbotten.

Vilken annan smärtlindring kan jag kombinera med?

PDB kan användas som enda smärtlindring. Den kan också kombineras med alla andra smärtlindringsmetoder. 

När under förlossningen passar smärtlindringen bäst?

Pudendusblockad passar bra i slutet av förlossningen, när barnet ska födas fram. Den passar bra om du är rädd för att det ska göra ont när du ska krysta ut barnet. Den är också bra om läkaren behöver använda sugklocka.

Den är också bra att använda efter förlossningen, om du behöver sys.

Hur länge verkar smärtlindringen?

Effekten varar i en till fyra timmar.

Fördelar med PDB

PDB brukar ge effektiv smärtlindring.

Nackdelar och biverkningar?

Bedövningen kan vara så effektiv att det kan påverka krystkänslan. Du kan få svårare att veta och känna hur och när du ska krysta.

När är behandlingen olämplig?

Ibland går det inte att komma åt att lägga sprutan om barnet har kommit för långt ner i kanalen.

Bedövningen är också olämplig om du är allergisk mot lokalbedövning. Det är mycket ovanligt att vara allergisk mot lokalbedövning.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Läs mer på 1177.se

Till toppen av sidan