SMÄRTLINDRING UNDER FÖRLOSSNINGEN

Livmoderhalsbedövning, PCB

Paracervikalblockad, PCB, är en spruta med läkemedel som bedövar livmoderhalsen. PCB blockerar nerver som skickar smärtsignalen. Den passar bra när förlossningen går snabbt, innan det är dags att krysta.

PCB är en medicinsk metod. Smärtan lindras med hjälp av läkemedel. Här kan du läsa mer om Smärta under förlossningen

Så går behandlingen till

Innan du får bedövningen kontrollerar personalen att barnet mår bra.

Läkaren eller barnmorskan för en spruta genom slidan och sprutar bedövningsmedel vid livmodertappen. Du kan känna en stickande smärta av nålen och att det spänner när bedövningsmedlet sprutas in. 

När du ska få sprutan får du ligga med böjda ben brett isär, vanligtvis med benen i benstöd.

Efter att du fått bedövningssprutan är det vanligt att det blir en paus i värkarbetet under kanske tio minuter. När värkarna sedan kommer tillbaka är nerven som skickar smärtsignaler blockerad. Toppen på värken blir mindre intensiv. Värkarna brukar då vara lättare att stå ut med.

Hur fungerar smärtlindringen?

PCB är ett läkemedel som bedövar de nerver som finns i livmoderhalsen. PCB kallas också för Västerviksblockad eller livmoderhalsbedövning.

Vilken annan smärtlindring kan jag kombinera med?

PCB kan användas som enda smärtlindring. Den kan också kombineras med lustgas, massage, sterila kvaddlar, tens och akupunktur.

När under förlossningen passar smärtlindringen bäst?

PCB ger smärtlindring när livmoderhalsen håller på och öppnar sig. Det går inte att lägga bedövningen om livmoderhalsen har öppnat sig helt. Ofta passar bedövningen bra när förlossningen går väldigt snabbt. Kanske om du är omföderska.

PCB kan vara ett alternativ om du har väldigt ont och om det tar för lång tid att få en ryggbedövning. Den kan vara bra om du är öppen 7-8 cm och man gissar att du kan börja krysta inom en timme.

Ofta ger bedövningen en paus i förlossningen så att du får vila innan det är dags att krysta.

Hur länge verkar smärtlindringen?

Effekten varar i en till två timmar. Du kan få nya sprutor om det behövs.

Fördelar med PCB

Fördelen med PCB är att effekten kommer nästan omedelbart.

Nackdelar och biverkningar

Oftast behöver vattnet ha gått för att du ska kunna få PCB. Det är för att barnet ska kunna övervakas på bästa sätt, men en elektrod på huvudet.

Eftersom bedövningsmedlet läggs nära barnet finns en risk att barnets puls går ner under ungefär tio minuter. Det vet personalen om. De övervakar barnets hjärtljud och kontrollerar att allt är som det ska.

När personalen kontrollerar barnets hjärtljud med en CTG-apparat kan du inte röra dig helt fritt.

När är behandlingen olämplig?

Det är olämpligt med PCB om barnet visat tecken på att vara påverkat av förlossningen. Det kan till exempel vara om barnet har bajsat i fostervattnet.

Bedövningen är också olämplig om du är allergisk mot lokalbedövning. Det är mycket ovanligt att vara allergisk mot lokalbedövning.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Läs mer på 1177.se

Till toppen av sidan