SMÄRTLINDRING UNDER FÖRLOSSNINGEN

Massage som smärtlindring vid förlossning

När du får massage under förlossningen upplevs inte smärtan som lika stark. Massagen sätter fart på kroppens egen smärtlindring. Det hjälper dig också att slappna av.

Massage sätter igång kroppens eget system för smärtlindring. Det är en icke-medicinsk metod. Här kan du läsa mer om Smärta under förlossningen.

Så går behandlingen till

Det behövs inga särskilda förberedelser för att massera under en förlossning. Men det finns förlossningsförberedande kurser som tar upp massage, om du är intresserad av att lära dig extra. Om du vill ha en särskild massagedyna eller liknande kan du ta med det till förlossningen. Det är inte säkert att det finns just de hjälpmedel du vill ha på förlossningen.

Det är vanligt att ha med sig en närstående till förlossningen och att den personen masserar. Det är bra att öva och prata ihop sig innan om ungefär hur massagen kan gå till.

Du går också bra att be vårdpersonalen att massera. De kan massera i mån av tid.  

Massagen kan vara allt ifrån lätta strykningar över nedre delen av magen till kraftigare massage i ryggslutet. En del tycker också att det känns bra med massage över axlarna eller i ansiktet.

Hur fungerar smärtlindringen?

För att massage ska fungera som smärtlindring måste du tycka om att få massage. Då gör det att du får oxytocin och endorfiner i kroppen. Det är kroppen egna ämnen som lindrar smärta och oro. Massage gör att du kan fokusera på något annat än smärtan. Hjärnan har svårt att ta emot många signaler på en gång. Därför kan beröring och massage konkurrerar ut smärtsignalerna.

Massage brukar ge bra smärtlindring.

Vilken annan smärtlindring kan jag kombinera med?

Massage kan kombineras med alla andra metoder.

När under förlossningen passar smärtlindringen bäst?

Massage fungerar som smärtlindring under hela förlossningen. 

Hur länge verkar smärtlindringen?

Smärtlindringen håller i sig så länge man masserar. 

Fördelar med massage

Massage påverkar inte barnet. Den kan användas under hela förlossningen.

Massage är också ett bra sätt för närstående som följer med till förlossningen att var delaktiga. Det blir ett sätt att hjälpas åt med smärtlindringen.

Nackdelar och biverkningar

Det finns inga nackdelar eller biverkningar av massage.

När är behandlingen olämplig?

Det kan vara svårt att komma åt och massera i vissa förlossningsställningar.

Det kan vara så att du inte tycker om massage, även om du trodde det innan. Tala om vad som känns bra, och vad som inte känns bra under tiden. Det är vanligt att ändra sig, och det är du som föder som styr över massagen.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Läs mer på 1177.se

Till toppen av sidan