Så fungerar vården

Vården i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Innehåll - Vården i Västernorrland

Visa innehåll som:
Digital vårdchatt - vård när du vill

Genom att välja digital vårdchatt kan du enkelt komma i kontakt med 1177, någon av regionens hälsocentraler eller Barn-och ungdomsentrén (om du är 6-12 år) istället för att ringa. Du kan påbörja ditt vårdärende när som helst genom att svara på förberedande frågor om dina besvär. Du kan nå chatten via appen ”Min vård Västernorrland" eller genom att söka fram din hälsocentrals sida på 1177.se eller genom att logga in via länkarna nedan.

Digitala kallelser i Region Västernorrland

I dagsläget finns det fyra olika digitala brevlådor; Min myndighetspost, som drivs av Skatteverket, samt E-boks, Kivra och Digimail. Du väljer själv vilken av tjänsterna du vill använda.

Egen vårdbegäran i Västernorrland

Med en egen vårdbegäran kan du själv skicka en förfrågan om att komma till en specialistvårdsmottagning i länet. Din vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Syftet med egen vårdbegäran är att stärka din ställning som patient och öka tillgängligheten till vården.

Hjälp och stöd för äldre i Västernorrland

Att bli äldre innebär förändringar i livet och därför ska det vara möjligt att få stöd och hjälp vid behov. I denna artikel hittar du information som kan vara bra att känna till för dig som bor i Västernorrland.

Sjukresor i Västernorrland

För sjukresor inom länet, kontakta Sjukreseservice: 0690-76 40 80. För sjukresor utom länet, kontakta Big Travel: 040-625 08 30.

Sök psykiatrisk vård i Region Västernorrland

Här hittar du information om hur du kan ta kontakt med den psykiatriska vården i Västernorrland beroende på behov och ålder.

Vad gäller när du söker vård i Västernorrland

Här hittar du viktig information kring vården i Västernorrland. Du kan läsa om vårdgaranti, patientavgifter och remissregler. Du får även veta hur du kommer i kontakt med Vårdval Västernorrland.

Våra sjukhus i länet

I Västernorrland finns tre sjukhus, Länssjukhuset i Sundsvall- Härnösand, Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus.

Kommunens webbplatser om äldreomsorg

Här hittar du våra sju kommuners hemsidor med mer information för dig som är senior.

Välja hälso-/vårdcentral i Västernorrland

Här kan du se vad som gäller i din region. Med öppen specialiserad vård menas vård som ges på sjukhus utan att man behöver läggas in.

Välja öppen specialistvård i Västernorrland

Om du behöver öppen specialistvård kan du ofta själv välja vilken mottagning du vill söka vård vid men det kan också ibland innebära att du behöver resa till den mottagning där du ska få vård.

Till toppen av sidan