Vården i Västernorrland

Sök psykiatrisk vård i Region Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här hittar du information om hur du kan ta kontakt med den psykiatriska vården i Västernorrland beroende på behov och ålder.

Lättare psykiska besvär

Vid lättare psykiska besvär som sömnsvårigheter, ångest, lätt eller medelsvår depression eller sorgreaktioner ska du i första hand vända dig till din vård-/hälsocentral för att få hjälp.

Du kan också vända dig till ungdomsmottagningen där du bor. Går du i skolan kan du vända dig till elevhälsan på din skola.

Är du mellan 6-14 år

Då går det bra för dig och din vårdnadshavare att vända er till Barn-och Ungdomsentrén där du kan chatta med oss. Chatten är öppen klockan 08.30-15.30 måndag-fredag under helgfria vardagar.

Allvarligare psykiska besvär

Vid allvarligare psykiska besvär som svårare depressioner, psykoser och ätstörningar kan du vända dig direkt till den psykiatriska vården.

Om du är under 18 år vänder du dig till barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Är du över 18 år vänder du dig till vuxenpsykiatrin.

Region Västernorrland kräver inte remiss utan du kan själv kontakta psykiatrin för rådgivning om egenvård eller hur du ska gå vidare.

Akuta psykiska besvär 

Om du är under 18 år 

Är du under 18 år och har akuta psykiska besvär kan du, tillsammans med dina vårdnadshavare under dagtid, vända dig till BUP:s öppenvårdsmottagningar i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall eller Örnsköldsvik.

BUP Västernorrland

BUP Härnösand       0611-844 80
BUP Sollefteå          0620-192 74   
BUP Sundsvall         060 -18 14 02  
BUP Örnsköldsvik     0660-894 40   

Sollefteå
Vardagar efter kl 17.00 och helger vänder du dig till akutmottagningen tel: 0620-193 26.

Sundsvall
Vardagar efter kl 17.00 och helger vänder du dig till akutmottagningen om barnet är under 16 år och till Psykiatrisk jourmottagning om ungdomen är över 16 år.

Om barnet är under 16 år kontaktas barnjouren före kl 20.00 via växeltelefon: 060-18 10 00. Efter kl 20.00 via akuten: 060-18 10 68

Om barnet är över 16 år kontaktas Psykiatrisk jourmottagning före kl 20.00 via växeltelefon: 060-18 10 00. Efter kl 20.00 direkt på tel: 060-18 18 71.

Örnsköldsvik
Vardagar efter kl 17.00 och helger vänder du dig till akutmottagningen tel: 0660-891 36.

Oavsett barnet/ungdomens ålder bör förälder delta vid bedömning. Ställningstagande till insats/eventuell inläggning görs av aktuell läkare utifrån status vid bedömningstillfället. Det är viktigt att barn och föräldrar är medvetna om det.

Rådgivning och stöd

Är du osäker på vart du ska vända dig så går det bra att ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Rådgivningen är öppen dygnet runt, året runt och är gratis. Om behov finns kan 1177 förmedla kontakt med den vård-/hälsocentral du tillhör eller direkt till psykiatrin.

Hjälplinjer via telefon

Nationella hjälplinjen,  tel: 020-22 00 60
Jourhavande kompis, (upp till 25 år): tel nr: 020 – 22 24 44
Jourhavande medmänniska, tel: 08-702 16 80
Jourhavande präst begärs genom tel nr 112
Röda korsets telefonjour, tel: 0771 – 900 800
Föräldratelefonen, tel: 020- 85 20 00
BRIS, för dig upp till 18 år, tel: 116 11
BRIS vuxen, om barn, tel: 077-150 50 50
Äldretelefonen, för äldre som mår psykiskt dåligt,
tel: 020-22 22 33

Hitta rätt mottagning

Via Hitta vård från startsidan kan du leta upp den mottagning eller vårdform du vill hitta. Sök Psykiatri eller BUP i sökrutan. Välj den ort du bor på. Du får olika förslag på mottagningar när du trycker på sök.

Till toppen av sidan