Vården i Västernorrland

Digitala kallelser i Region Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

I dagsläget finns det fyra olika digitala brevlådor; Min myndighetspost, som drivs av Skatteverket, samt E-boks, Kivra och Digimail. Du väljer själv vilken av tjänsterna du vill använda.

På Skatteverkets webbplats finns mer information om tjänsterna och hur du går tillväga for att ansluta dig.

Miljövänligt och kostnadseffektivt

Det är både miljö- och kostnadsmässiga vinster förenat med om fler väljer att få sina kallelser digitalt. Idag har 3 miljoner användare en digital brevlåda (privatpersoner och företag). Alla länsstyrelser, 38 kommuner och 31 andra myndigheter, däribland CSN, Trafikverket, Socialstyrelsen, Kronofogden, Energimyndigheten och Pensionsmyndigheten har anslutit sig.

Till toppen av sidan