Mätningar

Mäta blodtrycket

Mätning av blodtrycket är en vanlig undersökning i vården, till exempel vid en hälsokontroll. Blodtrycket kan mätas på både vuxna och barn. Du kan även mäta blodtrycket själv.

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg. Det anges med två tal, till exempel 120/80 som uttalas 120 över 80.

Det första talet anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet anger det undre trycket. Då slappnar hjärtat av och fylls med nytt blod.

Här kan du läsa mer om högt blodtryck och lågt blodtryck.

Förberedelser

Innan du ska mäta ditt blodtryck är det bra att undvika sådant som höjer blodtrycket.

Här är några saker du bör tänka på:

  • Vila under minst fem minuter före mätningen.
  • Drick inte kaffe eller te under en halvtimme före mätningen.
  • Rök eller snusa inte under en halvtimme före mätningen.
  • Ansträng dig inte kraftigt fysiskt före mätningen.

Så går det till

Vid mätningen får du på dig en uppblåsbar manschett med tryckmätare runt överarmen.

Vid en blodtrycksmätning får du oftast sitta eller ligga ner. Ibland mäts blodtrycket när du står upp.

Den som gör mätningen sätter på dig en uppblåsbar manschett med tryckmätare runt överarmen, i höjd med hjärtat. Hen sätter ett stetoskop över ett blodkärl i armbågsvecket och pumpar in luft i manschetten. Då ökar trycket i den och blodkärlet pressas samman. När trycket blir tillräckligt högt passerar inte blodet igenom blodkärlet.

Den som gör mätningen släpper sakta ut trycket ur manschetten och lyssnar samtidigt i stetoskopet. När pulsljud börjar höras mäts övertrycket. Övertrycket kallas också för det systoliska trycket. När trycket minskar ändras pulsljudet och försvinner sedan. Då mäts det undre trycket. Det kallas också för det diastoliska trycket.

Undersökningen tar någon minut. Det brukar inte göra ont men det klämmer runt armen när manschetten pumpas upp.

Ibland görs mätningen två eller flera gånger efter varandra.

Automatiska blodtrycksmätare

Ibland används automatiska blodtrycksmätare. En sådan pumpar själv upp manschetten, släpper ut luften och visar blodtrycket på en digital skärm. Blodtrycksmätare som du kan använda hemma är ofta av denna typ.

24-timmars blodtrycksmätning

Blodtrycket är oftast högre när det mäts av läkare eller sköterska än när du mäter det själv hemma. Det beror på att du ofta är lugnare när du mäter blodtrycket hemma. Då blir trycket lägre. Det är ett av skälen till att det blir allt vanligare att mäta blodtrycket under ett dygn i stället för vid enstaka tillfällen.

En sådan mätning kallas 24-timmars blodtrycksmätning eller ambulatorisk blodtrycksmätning. Du får då ha på dig en automatisk blodtrycksmätare i ett dygn, även på natten.

Apparaten mäter blodtrycket två till fyra gånger per timme under denna tid. Efter mätningen kan läkaren se hur blodtrycket ligger under dagen och hur mycket det minskar under natten. Du kan leva som vanligt när du har apparaten på dig, men inte duscha eller bada.

Ibland gör läkaren denna typ av mätning för att se hur en läkemedelsbehandling av blodtrycket har fungerat.

Du kan mäta blodtrycket själv

Det kan vara bra att också mäta blodtrycket själv. Då kan du och din läkare få en tydligare bild av hur ditt blodtryck ligger. Om du är orolig för att du har ett högt blodtryck är det bra att också mäta det på en vårdcentral.

Det är viktigt att du mäter blodtrycket på rätt sätt, annars kan du få fel värden. Du kan fråga på vårdcentralen om du är osäker på hur du ska göra.

Kontakta en vårdcentral om du har mätt ett högt blodtryck på över 135/85 mm Hg vid tre tillfällen i rad och inte har varit i kontakt med vården innan. Då kan du göra en ny mätning där.

Blodtrycksmätare finns att köpa till exempel på apotek.

Film: Så mäter du blodtrycket

Du kan mäta blodtrycket med en blodtrycksmätare. Den finns att köpa på till exempel apotek.

Blodtrycksvärden

Blodtrycket hos en i övrigt frisk vuxen bör vara under 140/90 mm Hg när det mäts inom sjukvården. Vid mätning i hemmet bör det vara under 135/85.

Hos barn ökar blodtrycket sakta när barnet blir äldre. En ettåring har ofta ett blodtryck kring 100/60 mm Hg. Hos en femåring är blodtrycket ungefär 105/65, hos en tioåring 110/70 och hos en femtonåring 115/75.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan