Undersökning & behandling

Habilitering

Inom habiliteringsverksamheterna får du som har en funktionsnedsättning stöd och hjälp.

Innehåll - Habilitering

Visa innehåll som:
 • Habilitering

  Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder.

 • Vad är habilitering och rehabilitering?

  Habilitering betyder insatser till en person som har en medfödd funktionsnedsättning eller som tidigt i livet har fått en funktionsnedsättning. Rehabilitering är insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommit genom till exempel en olycka eller sjukdom i vuxen ålder.

 • Habilitering och rehabilitering vid synnedsättning

  För att få stöd av synrehabiliteringen i Västerbotten behöver du eller ditt barn eller ungdom en remiss från ögonläkare till det första besöket.

 • Habilitering och rehabilitering vid hörselnedsättning

  För att få stöd av hörselrehabiliteringen i Västerbotten behöver du ha en diagnostiserad hörselnedsättning, dövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning, tinnitus eller ljudkänslighet. Insatserna är till för dig som upplever att dina möjligheter till delaktighet och samspel med omgivningen minskar på grund av din funktionsnedsättning. Du som har besvär av tinnitus behöver en remiss från läkare eller audionom.

 • Rehabilitering för barn med förvärvad hjärnskada

  När barn och unga får en skallskada eller sjukdom som påverkar hjärnan kan det behövas specialiserad rehabilitering.

Mer på 1177.se

Intellektuell funktionsnedsättning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan