Vården i Västerbotten

Habiliteringscentrum i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Habiliteringscentrum har en särskild kunskap om funktionshinder och följderna av en funktionsnedsättning. Där kan du få råd, stöd, habilitering och rehabilitering.

För att få stöd från habiliteringscentrum krävs att du har en konstaterad funktionsnedsättning och remiss eller ett beslut om råd och stöd enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Till toppen av sidan