Kostnader och ersättningar inom tandvård

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är och vilka behandlingar du behöver.

För tandvård betalar du själv en stor del av kostnaden. Det är viktigt att fråga tandläkaren eller tandhygienisten vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Du har rätt att få veta det i förväg.

Västerbotten

Avgifter hos Folktandvården Västerbotten

Patientavgiften betalar du vid varje besök, i första hand med betalkort. Vill du betala med faktura eller dela upp betalningen kan du ansöka om det hos vår samarbetspartner Resurs Bank.

Resurs Bank – tandläkarkonto

Om inget av alternativen är möjliga för dig kan du också betala med kontanter.

Om du inte kommer till ett bokat besök eller avbokar för sent

Om du inte kommer till ditt besök måste du betala en avgift på 500 kronor. En fakturaavgift på 50 kronor tillkommer. Du kan om- och avboka ditt besök senast klockan 15.00 dagen innan ditt bokade besök.

Om du är akut sjuk är det möjligt att avboka tiden fram till klockan 9.00 samma dag. Avbokar du efter klockan 9.00 kommer du att få en faktura på avgiften oavsett orsak till avbokningen.

Avgiften gäller oavsett hur gammal du är.

Prislista

Här nedanför hittar du en prislista som gäller för undersökningar och behandlingar hos Folktandvården i Västerbotten under 2022.

Folktandvårdens tandvårdstaxa 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Fri tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala. Det gäller till och med sista december det år de fyller 23 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar och det spelar ingen roll om du går till en privat tandläkare eller till Folktandvården. I någon region kan det vara en högre åldersgräns för fri tandvård.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Det finns tre typer av stöd som du kan få från och med det år du fyller 24 år:

Tandvård till ett fast pris

Abonnemangstandvård är ett avtal som fungerar som en försäkring. Det avtalet är en överenskommelse mellan dig och tandläkaren, oftast i Folktandvården. Du betalar en månadsavgift som du ska betala fast du inte går till tandläkaren den månaden. Behöver du sedan en behandling som ingår i avtalet är den redan betald via avgiften. Det kan vara till exempel en tandlagning,.

Med abonnemangstandvård brukar de vanligaste undersökningarna och behandlingarna vara betalda när du går till tandläkaren eller tandhygienisten.

Möjligheter till lägre tandvårdskostnad

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer:

  • Du har en sjukdom och behöver tandvård som en del av behandlingen. Om du till exempel ska gå igenom en hjärtoperation får du inte ha några infektioner i munhålan. Då behöver du få tandvård med behandling mot infektionen innan operationen.
  • Du har ett stort behov av omvårdnad i det dagliga livet. Det kan du också få om du omfattas av LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Du har en långvarig sjukdom och funktionsnedsättning som innebär att du behöver mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller att du har problem med att sköta din munhygien.

Om du skadar tänderna

Skadar du dig eller får problem med tänderna i samband med ditt arbete kan det räknas som en arbetsskada. Du gör en ansökan om ersättning till Försäkringskassan och skickar med kvitton eller fakturor. Försäkringskassan prövar om skadan räknas som arbetsskada.

Godkänns tandproblemen som arbetsskada kan du få ersättning för de undersökningar, behandlingar och resekostnader du haft på grund av skadan.

Privata olycksfallsförsäkringar kan också täcka kostnader för tandskador.

Om du inte har råd med tandvård

Det kan finnas olika lösningar som gör att du ändå får råd med tandvård även om du inte har råd att betala för den. Till exempel kan du få hjälp att ansöka om ett lån eller dela upp kostnaden för att slippa betala allt på en gång.

Ibland hjälper inte lån, avbetalningsplaner eller mindre dyra behandlingsalternativ. Sådana gånger kan lösningen vara att ta kontakt med socialtjänsten i hemkommunen.

Till toppen av sidan