Kostnader och ersättningar inom tandvård

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är och vilka behandlingar du behöver.

För tandvård betalar du själv en stor del av kostnaden. Det är viktigt att fråga tandläkaren eller tandhygienisten vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Du har rätt att få veta det i förväg.

En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska och översatt till flera språk

 

Västerbotten

Avgifter hos Folktandvården Västerbotten

Patientavgiften betalar du vid varje besök, i första hand med betalkort. Vill du betala med faktura eller dela upp betalningen kan du ansöka om det hos vår samarbetspartner Resurs Bank.

Resurs Bank – tandläkarkonto

Om inget av alternativen är möjliga för dig kan du också betala med kontanter.

Om du inte kommer till ett bokat besök eller avbokar för sent

Om du inte kommer till ditt besök måste du betala en avgift på 500 kronor. En fakturaavgift på 50 kronor tillkommer. Du kan om- och avboka ditt besök senast klockan 15.00 dagen innan ditt bokade besök.

Om du är akut sjuk är det möjligt att avboka tiden fram till klockan 9.00 samma dag. Avbokar du efter klockan 9.00 kommer du att få en faktura på avgiften oavsett orsak till avbokningen.

Avgiften gäller oavsett hur gammal du är.

Prislista

Här nedanför hittar du en prislista som gäller för undersökningar och behandlingar hos Folktandvården i Västerbotten under 2023.

Folktandvårdens tandvårdstaxa 2023, pdf, öppnas i nytt fönster

Fri tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala. Det gäller till och med sista december det år de fyller 23 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar och det spelar ingen roll om du går till en privat tandläkare eller till Folktandvården.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Det finns tre typer av stöd som du kan få från och med det år du fyller 24 år:

Tandvård till ett fast pris

Abonnemangstandvård är ett avtal som fungerar som en försäkring. Det avtalet är en överenskommelse mellan dig och tandläkaren, oftast i Folktandvården. Du betalar en fast månadsavgift. Du betalar även om du inte går till tandläkaren den månaden. Behöver du sedan en behandling som ingår i avtalet är den redan betald via avgiften. Det kan vara till exempel en tandlagning.

Med abonnemangstandvård brukar de vanligaste undersökningarna och behandlingarna vara betalda när du går till tandläkaren eller tandhygienisten.

Västerbotten

Inga nya frisktandvårdsavtal

På grund av brist på tandvårdspersonal så har Regionstyrelsen i Region Västerbotten fattat beslut om att Folktandvården Västerbotten inte förlänger eller nytecknar frisktandvårdsavtal från och med den 1 juni 2022.

Det går inte att svara på när Folktandvården kan återuppta frisktandvårdsavatal.

Du som har ett pågående avtal

Inga förlängningar av frisktandsvårdavtal sker efter den 1 juni 2022.

För dig som redan har ett tecknat frisktandvårdsavtal kommer avtalet att löpa avtalsperioden ut. Därefter kommer det inte att förlängas.

Har du frågor, kontakta din Folktandvårdsklinik.

Möjligheter till lägre tandvårdskostnad

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 300 kronor under ett år. Gränsen för fri tandvård kan vara högre i någon region. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer:

  • Du har en sjukdom och behöver tandvård som en del av behandlingen. Om du till exempel ska gå igenom en hjärtoperation får du inte ha några infektioner i munhålan. Då behöver du få tandvård med behandling mot infektionen innan operationen.
  • Du har ett stort behov av omvårdnad i det dagliga livet. Det kan du också få om du omfattas av LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Du har en långvarig sjukdom och funktionsnedsättning som innebär att du behöver mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller att du har problem med att sköta din munhygien.

Om du skadar tänderna

Skadar du dig eller får problem med tänderna i samband med ditt arbete kan det räknas som en arbetsskada. Du gör en ansökan om ersättning till Försäkringskassan och skickar med kvitton eller fakturor. Försäkringskassan prövar om skadan räknas som arbetsskada.

Godkänns tandproblemen som arbetsskada kan du få ersättning för de undersökningar, behandlingar och resekostnader du haft på grund av skadan.

Privata olycksfallsförsäkringar kan också täcka kostnader för tandskador.

Om du inte har råd med tandvård

Det kan finnas olika lösningar om du inte har råd med tandvård. Du kan till exempel få hjälp att ansöka om ett lån eller dela upp kostnaden för att slippa betala allt på en gång.

Ibland hjälper inte lån, avbetalningsplaner eller mindre dyra behandlingsalternativ. Då kan lösningen vara att ta kontakt med socialtjänsten i hemkommunen.

Mer på 1177.se

Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över en treårsperiod. Det sker oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan få förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Tandvård som en del av behandling av sjukdom

Det finns sjukdomar och besvär där tandvård kan vara en del av behandlingen av sjukdomen. Tandvården kostar då som sjukvård.

Till toppen av sidan