Stöd och behandling på nätet

Så startar du program för stöd eller behandling via internet

Innehållet gäller Västerbotten

När en behandlare startat ditt stöd- eller behandlingsprogram kan du nå programmet genom att logga in på 1177.se. Här får du praktiska instruktioner för hur du kommer igång.

Programmet fungerar på dator, surfplatta eller smarttelefon. Du väljer det som passar dig och du kan växla mellan olika enheter. Hur programmet ser ut kan skilja sig lite beroende på vilken enhet som du använder.

Logga in på 1177.se för att börja ditt stöd- eller behandlingsprogram. 

Så loggar du in på 1177.se

Till toppen av sidan