Könsidentitetsmottagning Umeå

Akutvägen 4C, Norrlands universitetssjukhus, 907 37 Umeå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Växeltelefon

Öppettider
Måndag
08.00–17.00
Bokade besök
Tisdag
08.00–17.00
Bokade besök
Onsdag
08.00–17.00
Bokade besök
Torsdag
08.00–17.00
Bokade besök
Fredag
08.00–17.00
Bokade besök
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Besöksadress:
Akutvägen 4C, Norrlands universitetssjukhus, 907 37 Umeå
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Akutvägen 4C, 907 37 Umeå

Vägbeskrivning

Hitta på plats:

Gå in i huvudentrén på Akutvägen 4C. Anmäl dig i receptionen som ligger på höger sida. Ta första hissen upp till plan 2. Gå till väntrum H som ligger vid målpunkt ZA23.

Könsidentitetmottagningen, KIM, vänder sig till dig över 18 år som upplever könsinkongruens/könsdysfori. Mottagningen är i Norrland centraliserad till Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå.Under rubriken Vårt utbud finns mer information om vem som kan söka sig till oss och hur man går tillväga samt vad det innebär att komma som patient till mottagningen.


Vi är en hbtq-diplomerad verksamhet. Hbtq-diplomering innebär att vår personal fått kunskap om hbtq-personers livsvillkor samt hur normer kring kön och sexualitet påverkar hälsa och bemötande. Längst ner på sidan under rubriken Läs mer finns mer information om Region Västerbottens hbtq-diplomerade verksamheter.

Driftsform

Driftsform: Region

Hej och välkommen till oss!
Här kan du läsa om vad vi kan hjälpa dig med och hur du söker till oss.

 • Könsidentitetsmottagningen, KIM, vänder sig till dig över 18 år som upplever könsinkongruens/könsdysfori. Mottagningen har ett regionuppdrag och tar emot personer från Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Vi finns på Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå.


  Den som önskar komma till KIM tar först kontakt med en psykiatrisk mottagning på sin hemort (eller för personer boende i Umeå, med psykiatriska klinikens remissmottagning), där en preliminär bedömning görs. Den mottagningen skickar sedan en remiss till KIM och när remissen inkommit får du hem ett brev från KIM med kort information om kontaktvägar och uppskattad väntetid. Vi är ett litet team och väntetider till första besök kan därför variera.


  Vi som jobbar vid KIM i Umeå är specialistläkare i psykiatri, kurator och psykolog. Inledningsvis när en person får kontakt med KIM görs en bedömning av psykolog och en psykosocial utredning av kurator. Psykologen undersöker bland annat om det kan behövas hjälp och stöd inför och under den könsbekräftande behandlingen och hur KIM kan hjälpa personen på bästa sätt. Den psykosociala kartläggningen handlar mycket om hur könsidentitetsutvecklingen sett ut och hur den psykosociala situationen ser ut. Efter dessa insatser träffar man i regel läkare som gör en medicinsk och psykiatrisk bedömning. Därefter görs en behandlingsplanering. Teamet gör alltid bedömningar om vilka insatser som passar den enskilde personen tillsammans med personen i fråga och tillsammans med de andra teammedlemmarna.


  De som har kontakt med KIM erbjuds deltagande i gruppträffar för gemensamt erfarenhetsutbyte några gånger per termin. KIM kan också ge begränsat stöd och vägledning till anhöriga om det efterfrågas. Utöver kontakt med patienter handleder KIM också inremitterande psykiatrimottagningar för att samsynen kring patientgruppen ska bli så stor som möjligt. Handledningen fungerar också som en viktig länk mellan hemorten och KIM, då kontakten med vår mottagning i perioder kan vara gles för den som genomgår könsbekräftande vård och behandling.


  Vi samarbetar bland annat med endokrinolog, logoped, hudläkare och kirurg samt utfärdar remisser och utlåtanden till bland annat plastikkirurgisk klinik och Socialstyrelsens Rättsliga råd. Utredning och behandling tar vanligtvis cirka 2-4 år.
  KIM har endast planerad verksamhet. Vid akuta tillstånd, ring 112 eller uppsök närmaste akutmottagning.

 • Kontakta oss gärna genom våra e-tjänster.

Till toppen av sidan