Telefonnummer

Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå

Centrum mot våld (CMV) erbjuder stöd till dig som lever eller har har levt i förhållanden där det förekommer våld. Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Vi erbjuder också stöd till dig som har erfarenhet av:

-hedersvåld

-sex mot ersättning

-att köpa sex

-att skada sig med sex

-människohandel för sexuella ändamål

-sugardejting, eller har sålt filmer eller bilder


Centrum mot våld drivs i samverkan mellan Umeå kommun och Region Västerbotten.


Misstänker du att ett barn är utsatt för ett brott eller far illa, kontakta polisen på 114 14 eller socialtjänstens mottagningsenhet i den kommun där barnet vistas.

Vi är en hbtq-diplomerad verksamhet. Hbtq-diplomering innebär att vår personal fått kunskap om hbtq-personers livsvillkor samt hur normer kring kön och sexualitet påverkar hälsa och bemötande. Längst ner på sidan under rubriken Läs mer finns mer information om Region Västerbottens hbtq-diplomerade verksamheter.

Driftsform: Region

Lever du i en situation med kränkningar, hot och våld? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara att du blir tvingad, instängd eller att någon är hos dig utan att du vill det. I Umeå kommun kan du kontakta Centrum mot våld för att få stöd och hjälp. Är det akut, ring 112.

 • Är du över 18 år och utsatt för våld i nära relationer, prostitution och/eller människohandel för sexuella ändamål kan du kontakta mottagningen för våldsutsatta, kvinnofrid för stöd och hjälp.

  Ring 020–410 420 (som inte syns på telefonräkningen) eller mejla kvinnofrid@umea.se, så kontaktar de dig så snart de har möjlighet. Du kan vara anonym.

  På mottagningen erbjuds du:

  • råd och stöd
  • krissamtal
  • föräldrastöd
  • förmedling av skyddsåtgärder
  • möjlighet att göra en polisanmälan.
    

  Hos Umeå Kommun finns mer information.

 • Mottagningen för våldsutövare, mansmottagningen. ger stöd till dig som har svårt att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation. Fokus för stödet är att våldet ska upphöra. Mansmottagningen har individuella samtal och gruppverksamhet.

  Anledning till att gå i samtal kan vara

  • svårigheter att kontrollera ilska och aggression
  • att man har använt någon form av våld mot någon i nära relation
  • att man inte har använt våld, men känner rädsla för att det ska ske
  • oro för att barnen far illa utifrån något av ovanstående.
    

  Telefon: 020-245 245
  E-post: mansmottagningen@umea.se

  Hos Umeå Kommun finns mer information.

 • Barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott i hemmiljö kan få hjälp och stöd via Centrum mot våld. Utredningar gällande barnet samordnas med personal från barn- och ungdomspsykiatri, socialsekreterare, polis och läkare.

  Det psykiska och fysiska våld som sker i hemmet blir en del av barnens uppväxtmiljö. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Våldet blir en familjehemlighet och barnen berättar sällan för någon utomstående om sina upplevelser. Barnen kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

  Telefon: 090-16 58 55, 090-16 58 76, 090-16 58 89
  E-post: trappan@umea.se

  Hos Umeå Kommun finns mer information.

 • Mikamottagningen i Umeå vänder sig till dig som är över 18 år oavsett kön och sexuell identitet som har erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Även du som har erfarenhet av sugardejting, sålt filmer eller bilder är välkommen att vända dig till oss.

  Kontakten med oss är kostnadsfri, vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.

  Vill du komma i kontakt med oss? Vi delar telefon och mejl med mottagningen för våldsutsatta.

  Telefon: 020–410 420 (kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen)
  E-post: kvinnofrid@umea.se

  Hos Umeå Kommun finns mer information.

 • KAST står för "Köpare av sexuella tjänster" och är en verksamhet som ger stöd till dig som vill sluta köpa sex. KAST erbjuder rådgivning och individuella samtal.

  Till oss är alla välkomna, oavsett kön eller sexuell identitet. Kontakten med oss är kostnadsfri och du kan vara anonym. Vi har sekretess.

  Telefon: 020-245 245
  E-post: mansmottagningen@umea.se

  Hos Umeå Kommun finns mer information.

 • Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du får träffa, eller där du utsätts för fysiskt eller psykiskt våld för att lära dig att lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas du dölja din sexuella läggning?

  Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott som går under begreppet hedersrelaterat våld och förtryck.

  Kontakta Polisen genom att besöka polisstationen eller ring 114 14. Är det akut ring 112.

  Hos Umeå Kommun finns mer information.

 • Kontakta socialtjänsten om du misstänker att någon far illa. En anmälan om oro, en så kallad orosanmälan, gör du för personens bästa, för att uppmärksamma om personen kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.

  Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten. I akuta fall, ring 112.

  Hos Umeå Kommun finns mer information.

Behöver du komma på besök så sker det efter överenskommelse och då får du adressen och en vägbeskrivning.

Till toppen av sidan